Amerikan Tıp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümümüzün güvenilir ve deneyimli ekibini uzman kardiyologlar, invaziv kardiyologlar, literatüre yeni cerrahi teknikler katan kalp cerrahları, damar cerrahları, kardiyak anestezistler, radyologlar, girişimsel radyologlar, nükler tıp uzmanları, kardiyak yoğun bakım uzmanları ve hemşireleri, ekokardiografi uzmanları oluşturuyor.

Ekip çalışması, hastanelerimizde kullanılan yüksek teknoloji ve donanım, akıllı çözümler ve özenle planlanan süreçler, yüksek kalitede hizmet vermemizi sağlıyor.