Değişen yaşam ve çevre koşulları ile beslenme alışkanlıkları, alerjik ve immünolojik hastalıkların görülme sıklığını günden güne artırıyor. Amerikan Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Bölümü olarak erişkin hastalara üst ve alt solunum yolu ile deri ve ilaç alerjilerinin tanı ve tedavi hizmetini sunuyoruz.

Astım ve alerjik rinit gibi solunum yolu hastalıkları, ciltte görülen atopik dermatit, kronik ürtiker ile anjioödem, ilaçlara bağlı olarak gelişen alerjik reaksiyonlar, besin ve ilaç alerjileri gibi rahatsızlıklar bölümümüzde tanılanıyor. Bu şikayetlerle başvuran hastalarımızın ayrıntılı öyküsü alınarak gereken kan veya deri testleri uygulanıyor. Alınan sonuçlara göre ise ilaçla tedavi ya da immünoterapi (alerjenlere karşı aşı tedavisi) önerilebiliyor.

Alerji ve İmmünoloji Bölümü olarak fiziki şartlarımız ve yatak sayımızla da öne çıkıyoruz. İmmünoterapi tedavisi olan hastalarımız özel işlem odasında aşılarını oluyor ve bir süre gözlem altında tutuluyor. Alanında güncel gelişmeleri yakından takip eden bölüm doktorlarımız, tüm tedavi yöntemleri konusunda hastalarımızı tam olarak bilgilendirerek hastaların alerjen yapılarını daha iyi tanımalarını da sağlıyor.

Alerji ve immünolojik hastalıklar konusunda sunduğumuz ilaç desensitizasyonu (bağışıklık sisteminin ilaçlara verdiği yanıtın ve tolerans düzeyinin ölçülmesi), astım ve ürtiker hastalarında yeni tedavi uygulamaları olan biyolojik ajanlarla tedavinin yanı sıra immünoterapi uygulamasıyla da fark yaratıyoruz.

Bölümümüz, alerjilerin belirlenmesine yönelik deri prik testlerinin yanı sıra lokal ya da genel anestezi öncesi deri testleri konusunda da ilgili servislere hizmet veriyor.

SIK SORULAN SORULAR

Alerjik astım ve ilaç alerjilerinde sıklıkla görülen nefes darlığı, hırıltı, hışıltı ve öksürük; alerjik rinit ve alerjik konjuktivitte ortaya çıkan burun akıntısı ve tıkanıklığı, hapşırık ile gözlerde yaşarma ve kızarıklık; ürtiker nedeniyle yaşanan kaşıntı ve kabarıklık ile dilde, dudaklarda ve göz kapaklarında anjioödemin yol açtığı şişme şikayetleri olanlar bölümümüze başvurabilir. Bunların yanı sıra ilaçlara bağlı gelişen solunum yolu, deri ve diğer alerjik bulgular da doğrudan başvuru gerektiren durumlar arasında yer alıyor.
Doğrudan Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Bölümü olarak uzmanlık alanımıza giren hastalıkları şu başlıklar altında toplayabiliriz:
  • Solunum yolu alerjileri (astım ve alerjik rinit),
    • Deri alerjileri (atopik dermatit, kronik ürtiker ve anjioödem),
    • İlaçlara bağlı gelişen solunum yolu, deri ve diğer alerjik reaksiyonlar,
    • Arı ve böcek sokmasıyla gelişen alerjiler,
  • Besin alerjileri,
    • Nedeni belli olmayan ilaç, besin ya da böcek alerjisine bağlı olarak gelişen ani şok tablosu (anafilaksi).