Kliniğimiz ağırlıklı olarak koruyucu dişhekimliği, konservatif tedavi, endotonti (kanal tedavisi), çocuk ve ergen dişhekimliği, ortodonti, protez tedavisi, estetik dişhekimliği, çene eklemi hastalıkları ve implantoloji gibi geniş bir yelpazede tedavi imkanları sunmaktadır.

Ayrıca, genel sağlık durumu düşüşe uğramış, özel bakım gerektiren ve/veya ileri yaştaki hastalarımızın tedavi ihtiyaçlarını da çok disiplinli bir yaklaşımla tıp merkezimizde gerçekleştirebiliyoruz.

Tedavilerimizi yürütürken, bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak, sadece mevcut problemlere odaklanmakla kalmayıp hastalarımızın ağız sağlığını uzun dönemde en iyi şekilde korumalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu amaçlılığı elde etmek için bütüncül bir tedavi yaklaşımını benimsiyoruz.

Güncel bilgiler, uluslararası standartlar ve etik değerler rehberliğinde, hedefimiz, çürüksüz sağlıklı bir gülüş elde etmek ve hastalarımızın bunu korumasını sağlamaktır. 

SIK SORULAN SORULAR

İleri İmplantasyon Kliniği: Uzman ve profesyonel bir ekip çalışmasıyla gerçekleştirilen ileri implantoloji ve çene cerrahisi uygulamaları sayesinde, çene kemiklerinde aşırı erimeye bağlı olarak yıllardır dişsiz olan bireylerde, kemik transferi yöntemlerini takiben implant tedavisi ve sabit bir protez yapılıyor.
 
Estetik Diş Hekimliği Kliniği: Bu birimimizde diş, çene ve ağzın anatomik yapısı, konuşma ve çiğneme sistemi başta olmak üzere yüz bir bütün olarak ele alınıp kişiye özel planlamalar yapılıyor. “Gülüş gençleştirilmesi” olarak adlandırılan estetik yaklaşımın yanı sıra dental implantlar aracılığıyla fonksiyonel sorunlar da gideriliyor. Tedavi kapsamında diş beyazlatma, estetik laminat porselen kronlar, estetik dolgular, tüm ağız restorasyonları, implant uygulamaları, lazerle diş eti düzenlemeleri, diş eti renk değiştirilmesi ve botoks uygulamaları da bulunuyor.

Lazer Kliniği: Diş tedavilerinde sert dokuyla ilgili işlemlerde Piezoelektrik kemik cerrahisi cihazları kullanılırken, yumuşak dokularda lazer tercih ediliyor. Özellikle diyot lazer ışınları kullanılarak yapılan yumuşak dokuya ve diş etlerine yönelik cerrahi girişimlerde daha olumlu sonuçlar alınıyor ve işlemler ağrısız ve kanamasız olarak gerçekleştiriliyor.

İleri Ağız ve Çene Cerrahisi Kliniği: Ağız, çene ve bunlara komşu organların doğuştan veya sonradan oluşan bozukluklarının cerrahi yöntemlerle tedavisinde ve ileri ağız, çene ve yüz cerrahisi gerektiren kanser, tümör, çene kırıkları, estetik uygulamalar, gelişimsel çene bozuklukları gibi durumların tedavisinde diş hekimi, ortodontist, çene cerrahisi uzmanı, plastik cerrahi uzmanı, kulak burun boğaz uzmanı gibi branş uzmanlarının işbirliği içinde çalışmalarıyla hastalarımıza hedeflenen hizmet veriliyor.

Temporomandibüler Eklem Kliniği: Bu birimimiz çene ekleminde (Temporomandibüler eklem) ağrı, ses, ağız açma zorluğu, çiğneme zorluğu gibi şikayetleri olan hastalarımızın teşhis ve tedavileri için oluşturulan multidisipliner tedavi ünitesidir. Burada hastalığın tanısına göre basit bir ağız içi apareyden total TME protezine kadar uzanabilen tedavi seçenekleri de uygulanabiliyor.
Genel anestezi altında diş hekimliği hizmetleri de verilen birimimizde, (Alzheimer, Demans gibi) ileri derecede koordinasyon bozukluğu gösteren geriatrik hastaların, küçük çocukların, mental retardasyonlu, bedensel ve zihinsel engelli çocukların ve erişkinlerin tüm diş tedavileri ameliyathanede kurulan diş ünitesi sayesinde en üst düzeyde ve en uygun şekilde yapılıyor.

Protez Kliniğimizde diş eksikliğinin tedavisi, cerrahi işlem gerektirmeksizin, komşu dişlerden destek alınarak gerçekleştiriliyor. Hasarlı bir dişi yeniden eski haline getirme, bir veya birden fazla dişin kaybı durumunda oluşan boşlukları doldurma, gülüşü olumsuz yönde etkileyen birçok diş bozukluklarını estetik bir yaklaşımla düzeltme, porselen kron kaplamalar ve lamina kaplamalarla gerçekleştiriliyor.

Endodonti (Kanal Tedavisi) Kliniğimizde dişlerin damar-sinir paketinden oluşan pulpa dokusunun ve diş köklerini çevreleyen dokuların hastalıkları tedavi ediliyor. Endodontide kullanılan yeni dezenfektan ajanlar, dijital radyografiler ve yardımcı aletlerin gelişmesiyle birlikte, tüm dişler kanal tedavisiyle çekimsiz tedavi edilmeye çalışılıyor. Bu işlem uygun anestezi altında ve ağrısız bir şekilde gerçekleştiriliyor. Tedavi sonrası kalan sert doku miktarıyla orantılı olarak dişler estetik dolgu, porselen inlay veya porselen kronlarla restore ediliyor.

Pedodonti (Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı) Kliniğimizde ise, süt dişleriyle daimi dişlerin dolgu ve kanal tedavisi gibi her türlü tedavisi yapılıyor. Bu klinikte ayrıca, bazı koruyucu uygulamalar da gerçekleştiriliyor. Örneğin çürüğe meyilli daimi dişlerin çiğneme yüzeylerindeki oluk ve çukurcukların korunması amacıyla çürük önleyici maddelerle kaplanması fissür örtücülerle yapılıyor. Öte yandan, bedensel ve zihinsel özürlü çocukların sedasyonlu ya da sedasyonsuz veya genel anestezi altında kapsamlı ve ayrıcalıklı tüm diş tedavileri de gerçekleştiriliyor.

Diş, çene, yüz kompleksinin bir bütün olarak ele alınıp normal yapı ve gelişiminin takip edildiği, var olan anomalilerin ve tedavilerinin gerçekleştirildiği Ortodonti (Çocuk ve Yetişkin) Kliniğimizde aynı zamanda dişlerdeki çarpıklıkların düzeltilmesi, çene ve yüzle ilgili bozuklukların giderilmesi, (parmak emme, yalancı meme, biberon kullanma, dudak ısırma vb.) yanlış alışkanlıklarla oluşan rahatsızlıkların düzeltilmesi, dudak damak yarığı gibi kalıtımsal bozuklukların ameliyat öncesi ve sonrası tedavi hizmetleri veriliyor.

İlk belirtisi diş eti kanaması olan periodontal hastalıkların tedavisi Periodontoloji (Diş Eti Hastalıkları ve Tedavisi) Kliniğimizde gerçekleştiriliyor. Unutulmamalı ki, diş ve dişi çevreleyen dokuları kapsayan hastalıkların tedavisinde düzenli diş hekimi kontrolleri, iyi bir ağız bakımı ve hijyeni, en önemlisi erken teşhisle gerekli müdahalelerin yapılması, tedavinin başarısında önemli bir yere sahip.