Amerikan Tıp Merkezi Psikiyatri Bölümü'nde çocuk, ergen ve erişkin psikiyatrisi alanlarında hizmet verilmektedir.

Çağımız insanının hızla değişen dünyada yaşamın anlamını giderek daha fazla sorgulaması ve beraberinde artan yalnızlığı, bunun yanı sıra modern tıbbın insanın bedensel sağlığı ile ruhsal sağlığının bir bütün olduğunu keşfetmesi, psikiyatrinin yerini farklılaştırmıştır. Bunun sonucunda, psikolojik danışmanlık ve psikiyatrik tedavi hizmetlerine ihtiyaç duyan ve bölümümüze başvuranların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda alınacak destek, bireyin sosyal yaşamını daha sağlıklı ve mutlu sürdürebilmesi açısından doğal bir gereksinim haline gelmiştir.

Bölümümüzde Hizmet Alabileceğiniz Belli Başlı Alanlar

Uyum Bozuklukları

Duygu- Durum Bozuklukları 
Depresif bozukluklar, iki uçlu mizaç bozuklukları. (Manik Depresif Hastalık)

Kaygı Bozuklukları 
Panik bozukluk, obsesif - kompulsif bozukluk (Takıntı Hastalığı), özgül fobiler, sosyal fobi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Psikotik Bozukluklar 
Şizofreni gibi gerçeği değerlendirmenin bozulduğu durumlar

Yeme Bozuklukları 
Anoreksia ve Bulimia Nervosa

Cinsel İşlev Bozuklukları Terapisi

Nikotin Bağımlılığı Konsültasyon 

Bebek, Çocuk ve Gençlik Çağı Sorunları

SIK SORULAN SORULAR

 • Cinsel işlev bozuklukları,
 • Duygudurum bozuklukları (depresyon, doğum sonrası depresyon vb.),
 • Kaygı bozuklukları (panik bozukluk, fobiler ve obsesif kompülsif bozukluk vb.),
 • Kişilik davranış bozuklukları,
 • Strese reaksiyon ve uyum bozuklukları (travma sonrası stres bozukluğu vb.) ve
 • Yeme bozuklukları şikayetleriyle doğrudan bağlantılıyız.

Psikolojik destek tedavisine başvuran danışanlarımızın kişilik yapısı, içinde bulundukları çevre ve yaşadıkları dönemsel ya da sürekli problemlerin üzerlerindeki psikolojik etkilerini ayrıntılı olarak değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeler;

 • Aile-çift terapileri,
 • Bilişsel davranışçı terapiler,
 • Cinsel terapiler,
 • Dinamik psikoterapiler,
 • EMDR (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) terapisi,
 • Mindfullness temelli terapiler,
 • Psikometrik değerlendirmeler üzerinden konunun uzmanları tarafından yapılıyor.

Psikolojik destek, poliklinikten randevulu hastalar üzerinden olduğu gibi, yatan hastalarımıza yönelik düzenli görüşmeler aracılığıyla da sağlanıyor.

Bölümümüzün hizmet verdiği alt servisler şöyle:

 • Beslenme ve Diyetetik,
 • Genel Cerrahi,
 • Kadın Doğum,
 • Nöroloji,
 • Obezite cerrahisi,
 • Psikiyatri,
 • Psiko-onkoloji,
 • Sigara Bırakma Polikliniği
 • Tüp Bebek,
 • Üroloji.