Amerikan Tıp Merkezi Psikiyatri Bölümü’nde uzman doktorlarımız tüm yaş gruplarında görülebilen ruhsal ve davranışsal sorunlar danışma, tanı ve tedavi açısından ele alıyor. Başvuru sahibi kişinin durumu değerlendirildikten sonra, kendisiyle işbirliği içerisinde gerekirse tedavi planı yapılıyor ya da tedavi gerektirmeyen durumlarda önerilerde bulunuluyor. Uzmanlarımız, psikiyatrik tedavinin kişiye özel olması bilinciyle hareket ediyor ve katı şablonlardan kaçınıyor.

Bölümümüz, ruh sağlığı ile ilgili sorunların tüm tıp dallarını ilgilendiren hastalıklara eşlik edebileceği düşüncesiyle yaşam kalitesini, hasta-doktor işbirliğini ve kimi zaman da bedensel hastalıkların seyrini olumlu etkileyen destekler sunuyoruz.

Amerikan Tıp Merkezi Psikiyatri Bölümü ekibi, çalıştıkları alanlarda uzun süreli birikim ve deneyime sahip uzmanlardan oluşuyor. Tedavilerde sadece biyolojik yöntemlerle yetinilmemesi, uygun olan durumların psikoterapi açısından da ele alınmasına özen gösterilmesi, tedavi yaklaşımlarımıza da yön veriyor. Özellikle sadece biyolojik tedavi yani ilaçla iyileşme olanağı bulunmayan travma-sonrası stres, dissosiyatif bozukluklar, psikosomatik durumlar, kişilik bozukluğu ve diğer kompleks alanlarda özelleşmiş psikoterapi yaklaşımları sunarak çözüm yönünde daha fazla adım atıyoruz.

Çocuk ve ergen yaşlarındaki başvurularda yaşa özgü problemleri özellikle dikkate alıyor ve aileyle işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Okulların rehberlik servisleriyle de diyaloğa önem veriyoruz. Yüksek etik değerlere önem veren ve uygulayan ekibimiz, başvuran kişinin yararına olabilecek en iyi yaklaşımın hangi bileşenlerden oluştuğunu, dengeli ve gerçekçi bir biçimde değerlendiriyor. Tedavide, başvuran kişinin istek ve görüşlerine mutlaka gereken önem veriliyor. Kısacası “önce kişiye zarar vermemek” ilkesini gözeten bölümümüz, ruhsal tedavilerde karşılıklı güven ilişkisinin en önde gelen ilke olduğu düşüncesini benimseyerek hizmet veriyor.

SIK SORULAN SORULAR

 • Cinsel işlev bozuklukları,
 • Duygudurum bozuklukları (depresyon, doğum sonrası depresyon vb.),
 • Kaygı bozuklukları (panik bozukluk, fobiler ve obsesif kompülsif bozukluk vb.),
 • Kişilik davranış bozuklukları,
 • Strese reaksiyon ve uyum bozuklukları (travma sonrası stres bozukluğu vb.) ve
 • Yeme bozuklukları şikayetleriyle doğrudan bağlantılıyız.

Psikolojik destek tedavisine başvuran danışanlarımızın kişilik yapısı, içinde bulundukları çevre ve yaşadıkları dönemsel ya da sürekli problemlerin üzerlerindeki psikolojik etkilerini ayrıntılı olarak değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeler;

 • Aile-çift terapileri,
 • Bilişsel davranışçı terapiler,
 • Cinsel terapiler,
 • Dinamik psikoterapiler,
 • EMDR (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) terapisi,
 • Mindfullness temelli terapiler,
 • Psikometrik değerlendirmeler üzerinden konunun uzmanları tarafından yapılıyor.

Psikolojik destek, poliklinikten randevulu hastalar üzerinden olduğu gibi, yatan hastalarımıza yönelik düzenli görüşmeler aracılığıyla da sağlanıyor.

Bölümümüzün hizmet verdiği alt servisler şöyle:

 • Beslenme ve Diyetetik,
 • Genel Cerrahi,
 • Kadın Doğum,
 • Nöroloji,
 • Obezite cerrahisi,
 • Psikiyatri,
 • Psiko-onkoloji,
 • Sigara Bırakma Polikliniği
 • Tüp Bebek,
 • Üroloji.