Amerikan Tıp Merkezi Klinik Laboratuvarı, Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları’nın temel tıbbi, idari ve kalite politikaları doğrultusunda, ayaktan başvuran hastalar ile laboratuvar hizmetlerinden yararlanan anlaşmalı kurumların, bu konudaki beklenti ve gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmuştur. Klinik tanı ve tedavi süreçlerinin izlenmesinde gerekli olan klinik biyokimya, immünoloji, hematoloji, mikrobiyoloji ve seroloji test hizmetleri, Amerikan Hastanesi Merkez Laboratuvarı’yla işbirliği içerisinde zamanında, doğru ve güvenilir olarak sunulmaktadır.

 Klinik laboratuvarın amacı;
 • Hastalıkları ortaya çıkarmak veya hastalıklara yatkınlığı saptamak,
 • Bir tanının onaylanmasına veya reddedilmesine yardımcı olmak,
 • Bazı hastalıkların süresi ve gelişimi hakkında öngörüde bulunmak,
 • Tedavilerin etkinliğini izlemektir. 

Hastadan test için örnek alınmasından sonuçların hasta yararına kullanılmasına kadar, her adımda hasta güvenliği ve beklentileri göz önünde bulundurulmaktadır. Ulusal ve uluslararası hizmet ve yönetim standartlarının gerektirdiği uygulamalar eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

Tanı, tedavi ve hasta değerlendirmesinde gereksinim duyulan tüm laboratuvar testleri, modern cihazlar, sürekli güncel eğitimlerle desteklenen deneyimli teknisyenler, kullanışlı, iyi tasarlanmış fiziksel ortam ve kaliteye özen gösteren etkin bir yönetim ekibiyle gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvar hizmet standartlarına uygun olarak, hizmet sunumunun her adımında, hasta beklenti, hak ve sorumlulukları göz önünde bulundurularak ve çalışan, çevre ve hasta güvenliği kavramlarına değer verilerek çalışılmaktadır.

Laboratuvarda kullanılan cihazların ve testler için kullanılan malzemelerin performansı, analiz süreçlerinin her aşamasında denetlenmektedir. Bu denetimler, laboratuvara özgü kontrol yöntemlerinin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri (Collage of American Pathologists; CAP), İngiltere (Bio-Rad) ve Avusturya (Österreichische Gesellschaft für Qualiteatssiccherung und Standardisierung Medizinisch-diagnostischer Untersuchungen; ÖQUASTA) gibi ülkelerin uluslararası iç ve dış kalite kontrol örnekleriyle de yapılmakta ve sonuçlar sertifikalandırılmaktadır.

Günümüz koşullarında, hastaya verilen hizmetin kalitesi ve güvenilirliğinin yanı sıra, hastaya “ulaşılabilir” olunması da büyük önem taşımaktadır. İstanbul’un her geçen gün yoğunlaşan trafik sorunu ve zaman kavramının artan değeri, bazı vazgeçilmez sağlık hizmetlerinin hastaya götürülmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, laboratuvar bünyesinde oluşturulan bir ekip tarafından, laboratuvar testleri için “Evden Örnek Alma Hizmeti” de hasta ve doktoru tarafından yapılan talepler doğrultusunda etkin bir şekilde yürütülmektedir.

 

SIK SORULAN SORULAR

 • Klinik Laboratuvar Sertifikaları
 • Laboratuvar Bilgilendirme
 • Kan Alma İşlemi
 • İdrar Toplama İşlemi
 • 24 Saatlik İdrar Toplama
 • Dışkı Toplama
 • Uyarı ve Baskılama Testleri
 • İlaç Düzeylerinin İzlenmesi
 • Kan Bağışı Bilgilendirme
 • Kan Alımı Bilgilendirme
 • Vakumlu Tüp Kullanımı
 • Laboratuvar Bültenleri
 • C-Reaktif Protein (hsCRP)
 • Epstein-Barr Virusu  (EBV)
 • Osteoporoz Tedavisinin İzlenmesinde  ß-CrossLabs (ß - CTx)
 • Fetal Fibronektin (fFN)
 • Grip Virüsü ve Kuş Gribi (Avian Influenza)
 • Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) / Somatomedin-C (Sm-C)
 • Yenidoğanda Metabolik Tarama Programı
 • Anemiler ve Klinik Laboratuvar
 • Hiperprolaktinemi ve Makroprolaktin
 • Transferrin Reseptörü (Transferrin Receptor – TfR)
 • Yaşlılıkta  Vitamin  B12  Eksikliği
 • Laboratuvar İstek Formları
 • Acil Laboratuvar Test İstek Formu
 • Klinik Laboratuvar Test İstek Formu
 • Yatan Hasta Test İstek Formu
 • Mikrobiyoloji Laboratuvar İstek Formu
 • Allergen (spesifik IgE) İstek Formu
 • Maternal NTD/DOWN Tarama Bilgi ve İstek Formu
 • Kritik Test Sonuçları / Bilgilendirme
 • Bildirilmesi Gereken Kritik Test Değerleri