PROJENİN AMACI

Okullarda ilkokul ve ortaokul derecesindeki öğrenci sayısının fazla olması ve ortak kullanıma dahil olan alanların bulunması nedeniyle bireysel ve çevresel hijyenin yeterli olmadığı durumlarda öğrenciler pek çok hastalığa yakalanabilir ve hastalıklar bulaşıcılık seviyesine ulaşabilir. Sağlıklı bir toplum için hijyen alışkanlıkları küçük yaşlarda öğretilmektedir. “Okulda Hijyen” projesiyle kalabalık sınıflarda okuyan öğrencilerin bireysel temizliği sağlayabilmeleri ve çevresel hijyen kurallarını uygulayabilmeleri amaçlanmıştır.


PROJENİN KONUSU

“Okulda Hijyen” projesi kapsamında 2011 yılından beri çeşitli okulların işbirliğiyle hastanemizin Enfeksiyon Kontrol Ekibi tarafından hazırlanan uygulamalı hijyen eğitimlerinde doğru el yıkama teknikleri, ağız sağlığı ve kişisel hijyen alışkanlıklarının öğretilmesinin yanı sıra, çevresel hijyen ve gıda hijyeninin önemi öğrenciler, öğretmenler ve okul çalışanlarıyla paylaşılmıştır.


PROJENİN PAYDAŞLARI

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi (2011-2016)
Irmak Okulları (2011/2014/2018)
İstanbul Kültür Üniversitesi (2012)
Ayazağa Ortaokulu (2013)
Kağıthane Zuhal Ortaokulu (2015/2017)
Üsküdar Selami Ali Ortaokulu (2018)
Koç Ortaokulu (2019)
Maçka Pakmaya Ortaokulu (2019)
İstanbul Çocuk Açık Cezaevi Eğitim Birimi (2019)
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (2019)
Üsküdar Selami Ali Ortaokulu (2022)
Kadıköy 30 Ağustos İlkokulu (2022)
Özel Etiler Koleji Anaokulu (2024)


PROJENİN AKTİF SÜRESİ / DURUMU

“Okulda Hijyen” projesi, 2011 yılından beri aktif olarak devam ediyor.
 


PROJEDE HEDEFLENEN TOPLULUK

İlgili ilçe okullarındaki çocuk ve genç öğrencilere uygulamalı eğitim verilerek, erken yaşta edinmeleri gereken hijyen alışkanlıklarıyla sağlıklı bir toplum yapısı hedeflenmiştir.


TOPLULUĞUN KARŞILANAN İHTİYAÇLARI

Eğitim verilen okul öğrencilerine doğru hijyen bilgileri verilerek yaşantılarında kişisel ve çevresel hijyenin nasıl sağlanması gerektiği uygulamalı olarak öğretilmiş ve düzenli hijyen alışkanlıkları kazandırılarak sağlıklı bireyler olmaları için adımlar atılmıştır.


PROJE NE SONUÇ VERDİ? / NEYİ BAŞARDI?

2011 yılında başlayan “Okulda Hijyen” projesiyle birlikte, Enfeksiyon Kontrol Ekibi tarafından hazırlanan uygulamalı hijyen eğitimlerinde doğru el yıkama teknikleri, ağız sağlığı ve kişisel hijyen alışkanlıklarının öğretilmesinin yanı sıra, çevresel hijyen ve gıda hijyeninin önemi öğrenciler, öğretmenler ve okul çalışanlarıyla paylaşılmıştır. Bu eğitimler sonucunda ortak alanları yoğun olarak kullanan çevre ile sürekli temas halindeki öğrencilerin kazandıkları el yıkama ve hijyen alışkanlıklarıyla sağlıklı toplumun temelleri oluşturulmuştur.


PROJE HANGİ KURUMLARIMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

“Okulda Hijyen” projesi Amerikan Hastanesi’nde sürdürülmektedir.