Amerikan Hastanesi Solunum Laboratuvarı, solunum sistemi işlevinin ölçülmesi  ile ilgili olarak güncel literatürler doğrultusunda multidisipliner bir yaklaşımla hizmet sunmaktadır. Laboratuvarımızda Carefusion marka cihazlar kullanılmaktadır.
 
Solunum Laboratuvarında Hangi Test İşlemleri Yapılmaktadır?
 
Spirometre ve Reversibilite ( Bronkodilatör İlaçlara Yanıt) Testi
Spirometre adı verilen cihaz ile akciğer fonksiyonlarının ölçülmesi işlemidir. Spirometre testi akciğerlere girip çıkan hava hacminin zamanın bir fonksiyonu olarak akım ve volümleriyle ölçülmesi işlemidir. Gerektiğinde inhalasyon yolu ile kısa etkili bronş genişletici ilaç verilerek havayolundaki daralmanın (obstrüksiyon) değişim derecesi (reversibilite) değerlendirilir. Reversibilite testi öncesi doktorunuzun kullanımını durduracağı  ilaçlar olabilmektedir. Test öncesi mutlaka doktorunuzla görüşmelisiniz. 

Spirometre-ve-Reversibilite-(-Bronkodilator-Ilaclara-Yanit)-Testi-(1).jpg


Metakolin ile Bronş Provakasyon Testi
Havayolu aşırı duyarlılığı, astımın tanısına katkıda bulunabilen özelliklerden biridir.  Astım tanısı düşünülen fakat buna karşın solunum fonksiyon testinde havayolu obstrüksiyonuna dair bir bulgu saptanamayan kişilerde, havayolu aşırı duyarlılığını saptamak için uygulanan bir testtir. Provakasyon testi öncesi  doktorunuzun kullanımını durduracağı  ilaçlar olabilmektedir. Test öncesi mutlaka doktorunuzla görüşmelisiniz.

Karbonmonoksit Difüzyon Kapasitesi Ölçümü (DLCO Testi)
Akciğerlerde gaz alışverişi difüzyon mekanizması ile gerçekleşir. Difüzyon, oksijen ve karbondioksit gazlarının alveollerden kılcal kan damarlarına karşılıklı olarak birim zamanda belirli bir basınç farkı altındaki geçişidir. Bu geçişin gerçekleşme derecesi akciğerin difüzyon geçirgenliği ile belirlenir. Karbonmonoksit gazının (CO) kandaki hemoglobine bağlanma yetisi oksijenden 210 kat daha yüksek olduğu için test esnasında çok düşük düzeyde (%0,3) CO gazı solutularak akciğerin difüzyon kapasitesi hesaplanır. Sigara içimi alveollerde CO miktarını arttıracağı için testten 24 saat önce kesilmesi önerilir. Eğer kesilemiyorsa test esnasında nefeste  karboksihemoglobin düzeyi (exhale COHb) bakılarak düzeltmesi yapılır. Hemoglobin, oksijenin transportundan sorumlu olduğundan ölçüm sonucunda hemoglobine göre düzeltmesi yapılır.  Bu nedenle güncel kan hemoglobin değeri gerekmektedir. 

Karbonmonoksit-Difuzyon-Kapasitesi-Olcumu-(DLCO-Testi)-(1).jpg
 

Vücut Pletismografisi ile Akciğer Hacimleri Ölçümü
Pletismograf, akciğerin elastik özellikleri, havayolu çapı, spirometre ile elde edilemeyen fonksiyonel bilgilerin ölçülmesini sağlayabilen bir cihazdır. Vücut pletismografının temel fonksiyonu toraks içi gaz volümü ölçümü aracılıyla akciğer volümlerinin doğrudan değerlendirilmesidir. Gelişmiş cihazlar sayesinde sadece normal soluk alıp verme ile kısa sürede yapılabilen test, bizlere geniş yelpazede  fizyolojik parametreler sunabilmektedir. 

Vucut-Pletismografisi-ile-Akciger-Hacimleri-Olcumu-(1).jpg


Göğüs İçi Basınç Ölçümü (MIP, MEP)
Solunum kas güçsüzlüğü şüphesi olan ya da bilinen hastalıkların teşhis ve takibinde kullanılmaktadır. Maksimal inspirasyon basıncı (MIP) ile diyafram ve diğer inspiratuvar solunum kaslarının gücü ölçülmekte olup, maksimal ekspirasyon basıncı (MEP) ile abdominal kaslar ve diğer ekspiratuvar solunum kaslarının kuvveti ölçülmektedir. Normal nefes alıp verme ile ölçülen P0.1( inspirasyonun 100 milisaniyesinde oluşan basıncı) solunum merkezindeki santral dürtü hakkında indirekt bilgi sağlamaktadır.

Altı Dakika Yürüme Testi
Kardiyopulmoner ve fonksiyonel kapasitenin belirlenmesinde, tedavi etkinliğinin ve prognozun değerlendirilmesinde kullanılabilen kolay bir testtir. Özel bir cihaz donanımı gerekmeksizin hastanın hesaplanmış bir mesafede altı dakikada yürüyebildiği kadar çok mesafeyi yürümesi işlemidir. Teste başlarken ve test sonunda tansiyon, parmaktan oksijen satrasyonu, nabız ve dispne düzeyi takip edilir.  Gerektiğinde optimum oksijen ihtiyacını da saptamak için oksijen desteği ile yürütülür. Test bitiminde, elde edilen veriler  ve yürünen mesafe  raporlanarak test tamamlanır.

Kardiyopulmoner Egzersiz Testi (VO2 Max testi)
İstirahat sırasında belirlenemeyen kardiyopulmoner kapasiteyle ilişkili parametrelerin, egzersiz sırasında ölçümü ile birçok hastalık hakkında ayrıntılı bilgiler edinmemize olanak sağlamaktadır. Egzersizde rolü olan organların fonksiyonel rezervini saptamanın yanı sıra, egzersizi sınırlayan faktörleri de ortaya çıkarmada yardımcıdır.  Temel olarak koşu bandı veya bisiklet ergometrisi ile standart egzersiz protokolleri altında yapılmaktadır. Ünitemizde koşubandı kullanılmaktadır. Testin kişiye özel kontrendikasyonları olup doktorunuz
sizi bilgilendirecektir.

Kardiyopulmoner-Egzersiz-Testi-(VO2-Max-testi)-(1).jpg

VO2 max testi hangi alanlarda kullanılır?
  • Akciğer hastalıklarının ayırıcı tanısında
  • Vasküler hastalıklarda ve takibinde (pulmoner arteriyel hipertansiyon)
  • Kardiyak hastalıklarda
  • Kas hastalıklarında (miyopatiden ayrım)
  • Cerrahi öncesi değerlendirme (özellikle akciğer ve kalp cerrahisi öncesi riskleri belirlemede)
  • Tedaviye yanıtı değerlendirmede
  • Kondüsyon ve egzersiz intoleransının değerlendirilmesinde
  • Maluliyet değerlendirmesinde

Test öncesi birtakım hazırlıklar gereklidir.  Rahat kıyafetler giyilmesi uygundur ve o gün sigara, kafeinli içecekler kullanılmamalı, iki saat öncesine kadar yemek yenmemelidir. Ayrıca daha önce yapılmış solunum testi, akciğer grafisi, tomografi, laboratuvar sonuçları, konsültasyon notları, EKG, EKO gibi tetkik  sonuçlarınızı da yanınızda getirmenizi öneririz. Eğer inhaler ilaçlar kullanıyorsanız ilaçlarınızı zamanında alarak teste gelmelisiniz. Beta-bloker ya da  kalsiyum kanal blokeri (kalp ritmini düzenleyen ilaçlar) kullanıyorsanız test öncesi doktorunuz ile ve laboratuvarımızla görüşmelisiniz. Test randevu ile yapılmaktadır. Lütfen randevu alınız.

Exhale Nitrik Oksit (FENO)  Ölçümü
FENO, havayollarındaki mikrobik olmayan iltahaplanmayı ölçmeye yarayan bir test işlemidir. Akciğerlerde üretilen ve ekspirasyon havası ile atılan nitrik oksit (NO) miktarı astım gibi kronik inflamatuvar hastalıklarda  yüksek düzeye ulaşır. Ayrıca FENO ölçümü KOAH’lı hastalarda, kronik öksürüklü hastaların ayırıcı tanısında, sarkoidozlu, bronşektazili hastalarda da kullanılabilmektedir. FENO, cihaza 10-12 sn’lik bir nefes verme manevrası ile kolaylıkla  ölçülebilmektedir.
 
Lütfen gelmeden önce  randevu alınız: 444 3 777