Nöroloji nedir?

Nöroloji; sinir sisteminin işleyişi, bozuklukları ve diğer sistemlerle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Nöroloji branşı; beyin, omurilik, duyu organları, sinirler ve kaslarla ilgili bozuklukların, hastalıkların tanı ve tedavi süreçleriyle ilgilenir.

Nörolojinin ilgi alanları nelerdir?

Nöroloji bilim dalının ilgi alanına giren başlıca konular şöyle sıralanır: Beyin damar hastalıkları, baş ağrısı, epilepsi, demiyelinizan hastalıklar, bunama, hareket bozuklukları, sinir kas kavşağı hastalıkları, kas hastalıkları ve uyku bozuklukları.

Nöroloji uzmanları ağırlıklı olarak hangi hastalıkların tan ve tedavisiyle ilgili çalışır?

  • İnme
  • Beyin kanaması
  • Migren
  • Multipl skleroz
  • Alzheimer
  • Parkinson
  • Myastenia gravis
  • Epilepsiler
  • Kas distrofileri