Türkiye’nin ilk özel kadın sağlığı klinikleri arasında yer alan Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları Kliniği ve Doğum Bölümü, yıllar içinde kalite standardını hep bir üst seviyeye taşıyarak prensiplerinden ödün vermeden hizmet sunmaya devam ediyor. Uluslararası tıp alanında güncel ve kanıta dayalı tüm uygulamaları bünyesinde barındıran bölümümüz, sağlık hizmetinin doğasına en çok uyan şekilde "ekip hizmeti" veriyor. Kıdemli doktorların tecrübesi, genç doktorların dinamizm ve enerjisi, mesleki etik değerlerin her şeyin önünde gelmesi kliniğimizin ekip ruhunu oluşturuyor.
 
Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, üçüncü basamak bir referans merkezi olarak çalışıyor. Bu nedenle sağlık hizmeti açısından dış merkezler tarafından tanısı konulamamış durumlar, tanısı olan ancak tedavisine karar verilememiş veya standardize ve farklı bölümlerle ortak takip edilen hastalıklar bölümümüze yönlendiriliyor.
 
Ayrıca zor vakalar için ortak tartışıp kanıta dayalı tıp çerçevesinde karar alabilen klinik içi konseylerimiz bulunuyor. Tüm bu yaklaşımlar, bölümümüzün farkını ortaya koyan noktalar olarak öne çıkıyor. Diğer taraftan, Amerikan Hastanesi Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Bölümü, gerek yurtiçi gerekse yurtdışında hizmet veren kuruluşlar arasında akademik bir klinik olarak da biliniyor ve bir referans birim olarak değerlendiriliyor. Düzenli yaptığımız bilimsel toplantılar, kurslar, kongreler ve prestijli uluslararası dergilerde yayımladığımız akademik makalelerle bu yönümüzü sürekli pekiştiriyoruz.
 
Türkiye’de ve dünyanın birçok kliniğinde olmayan bir özelliğimiz de hastalarımızın tedavi sonuçlarını olumlu etkileyeceğinden emin olduğumuz uygulamaların, herhangi bir ek ücretlendirmeye tabi tutulmaması veya tercih sebebi olarak hastalarımıza sunulmaması. Hasta yararı gözetilerek bu tedaviler, ödeme paketlerinin kapsamına alınıyor. Kısacası bölümümüzde uluslararası standartlara tam uygunluk, kanıta dayalı tıp kapsamında etik ve ilkeli sağlık hizmeti veriyoruz.
 Endometriozisin tanı ve tedavisindeki en önemli sorunlardan biri, hastalığın etki alanının genişliği ile gösterdiği semptomların birbiriyle örtüşmemesidir. Hastalığın kadın üreme organlarındaki görünümüne ve anatomik yerleşimine göre skorlandığı en sık kullanılan klasifikasyon sistemi Amerikan Üreme Tıbbı Derneğinin revize edilen evrelemesidir. Derin infiltran endometriozis skorlaması ENZIAN Klasifikasyon ile yapılmaktadır. Hastaların üreme potansiyellerinin değerlendirildiği skorlama sistemi ise, Endometriozis Fertilite Endeksidir (EFI).

Endometriozis, etiyolojisi henüz kesin olarak tanımlanamamış olsa da, östrojen hormonuyla ilişkili bir hastalık olarak değerlendirilmektedir. Risk faktörleriyle ilgili günümüze kadar birçok çalışma yapılmıştır. Bilim dünyasında kabul görmüş bazı risk faktörleri şunlardır:
 • Üreme çağında olmak,
 • Erken yaşta adet görmek,
 • Sık adet görmek,
 • Adet döneminde yoğun kanama olması,
 • İnfertilite öyküsü,
 • Aile öyküsü (kadınların birinci derece akrabalarında hastalığın gelişme riski 3-9 kat artabilmektedir),
 • Doğumsal genital sistem anomalileri,
 • Hiç doğum yapmamış olmak,
 • Doğum sonrası kısa süre emzirmek,
 • İmmünolojik hastalık öyküsüne sahip olmak,
 • Bazı kimyasallara maruz kalmak.

 • Adet döneminde şiddetli karın ve kasık ağrısı
 • İnfertilite (çocuk sahibi olamamak)
 • Kronik karın ve kasık ağrısı
 • Düzensiz adet görmek
 • Cinsel ilişki sırasında ağrı
 • Ağrıya bağlı cinsel isteksizlik
 • İdrar yaparken ağrı
 • İdrar yaparken kanama
 • Kabızlık ve dışkılama sırasında ağrı
 • Dışkılama sırasında kanama
 • Halsizlik ve kronik yorgunluk
 • Bel ağrısı
 • Bacağa vuran ağrı
 • Omuz ağrısı
 • Geçirilmiş cerrahi (operasyon) yara yerinde adet döngüsü döneminde şişme, kızarma ve ağrı
 • Adet döneminde artan öksürük, kanlı öksürük ve göğüs ağrısı
Semptomların takibi için “semptom günlüğü” tutulması faydalı olabilir. Hastalar adet döngülerine göre semptomlarını takip ederek günlük rutinlerinde değişiklikler yapabilirler. Ayrıca, bu yöntemle tıbbi danışmanlık sırasında daha doğru yaklaşımlar sağlanabilir.

Hastalardan ayrıntılı öykü alındıktan sonra tam genital muayene yapılır. Ardından sırasıyla;
 • Endometriozis ultrasonografisinde uzmanlaşmış doktorlar tarafından yapılan transvajinal/transrektal ultrasonografi ile değerlendirme,
 • Üreter ve böbrek tutulumunun değerlendirilmesi için trans abdominal ultrasonografi ile değerlendirme,
 • İleri evre endometriozisten, çevre organ ve doku tutulumunundan şüphelenilen durumlarda MR (Magnetik Rezonans) görüntülemesiyle değerlendirme yapılır.

Endometriozis hastalığının tedavisinde temel amaç, ağrı ve infertilite şikayetlerinin giderilmesidir. Ovaryan endometriozisi olan hastalarda fertilite prezervasyon (üreme potansiyelinin korunması) seçeneği de tartışılmalıdır. Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları Güncel Yönetmeliği 5. Bölüm 20. Madde 3b Bendine göre, ovaryan endometriozis cerrahisi geçirecek hastalar da yumurta dondurabilirler.
 
Endometriozise Bağlı Ağrıda Tıbbi Tedavi Seçenekleri
 • Ağrı kesiciler
 • Hormonal tedaviler
  • Doğum kontrol hapları (kombine ve yalnıza progesteron içeren preparatlat)
  • GnRH agonistleri
  • GnRH antagonistleri
  • Aromataz inhibitörleri
 • Cerrahi tedaviler
Endometriozise Bağlı İnfertilite Tedavi Seçenekleri
 • Yardımcı üreme teknikleri
 • Cerrahi tedaviler
Endometrioziste Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler
 • Tamamlayıcı Tedaviler
  • Fizyoterapi
  • Akupunktur
  • Herbalizm
  • Yoga
  • Aromaterapi
 
 • Alternatif Tedaviler
  • Mindfulness
  • Homeopati
  • Bitkisel ilaçlar

 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Radyoloji
 • Genel Cerrahi
 • Üroloji
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • Algoloji
 • Psikiyatri
 • Psikoloji
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Fonksiyonel Tıp
 • Mindfulness

Genel Cerrahi bölümü, özellikle bağırsakta gözlemlenen (intestinal) endometrioziste aktif rol almaktadır. Bağırsak endometriozisinde hastalık kalın bağırsak (kolon) veya ince bağırsakta bulunabilir ve en sık yerleşim yeri kalın bağırsağın son kısmıdır (rektosigmoid kolon ve rektum). Ancak, daha az sıklıkla ince bağırsak, çekum ve appendikste de olabilir.
Bağırsak endometriozisinde şikayetler bağırsağın etkilenen bölgesine göre değişmektedir. Bunlar aşağıdaki şikayetlerle birliktelik gösterebilir:
 • Karın ağrısı,
 • Pelvik ağrı,
 • İshal veya kabızlık,
 • Kanlı dışkılama veya rektal kanama,
 • Dışkılama sırasında ağrı,
 • Ağrılı cinsel ilişki,
 • Karında şişlik ve gaz şikayeti,
 • İdrar yolu problemleri ve idrar yaparken ağrı.
Bağırsak endometriozisinin teşhisi için jinekolojik ve radyolojik değerlendirmeye ek olarak kolonoskopi (kalın bağırsağın endoskopik incelenmesi) ile de değerlendirme yapılabilmektedir.
Bağırsak endometriozisinde uygulanan cerrahi yöntemler tıraşlama (peeling), diskoid eksizyon veya bağırsağın etkilenen kısmının çıkarılması (segmental rezeksiyon) olarak sıralanabilir. Endometriozisin cerrahi tedavisi sırasında Jinekoloji ve Genel Cerrahi bölümleri birlikte aktif rol alır.

Endometriozis, pelvik ağrının yaygın bir nedenidir ve bu ağrı bazen ürolojik sorunlarla karışabilir. Ayrıca endometriozisli hastalar, hastalığın idrar yollarını etkileyebileceğinin farkında olmayabilir. Bu durumda, doğru teşhis ve tedavi için jinekoloji ve üroloji bölümlerinin işbirliği gerekebilir. Avrupa kaynaklı çalışmalara göre, derin endometriozisi olan kadınlarda yaklaşık %20-50 arasında üriner sistem tutulumu görülebilmektedir. İdrar kesesinin tulumu durumunda;
 • İdrar yaparken yanma,
 • İdrar kaçırma,
 • Sık idrara çıkma ve
 • İdrarda kanama görülebilir.
Böbrek ile idrar kesesi arasındaki üreter kanalının tutulumlarında ise böbrek ağrısı gelişebilir ve bu durum böbrek fonksiyonlarının kaybına sebep olabilir.

İdrar yolları endometriozisi şüphesi taşıyan bir hastada tanı koymak ve tedaviye karar vermek için sistoskopiyle idrar kesesinin iç yüzeyini detaylı bir şekilde incelemek, teşhisin kesinleştirilmesine ve uygun tedavi planı oluşturulmasına yardımcı olabilir. İdrar yolları endometriozisi semptomsuz da seyredebileceğinden, farklı bir endikasyon için yapılan sistoskopi veya laparoskopik ameliyatlar sırasında tesadüfen de teşhis edilebilir.
İdrar yolları endometriozisi tedavisinin amacı, semptomları gidermek ve olası böbrek hasarını önlemektir. Tedavi seçenekleri arasında ilaçlar, cerrahi müdahale ve hormon tedavisi bulunur. Semptomlarının erken teşhisi ve uygun tedaviyle yönetilmesi hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir. Bu nedenle, jinekolog ve ürologların hastaların sağlığını korumak adına birlikte çalışması önemlidir.

Endometrioziste görülen ağrı, sıklıkla kronik pelvik ağrı, ağrılı idrar yapma, ağrılı dışkılama ve ağrılı cinsel ilişki olarak kliniğe yansımaktadır.

Pelvik bölge; pelvis kemiği, içini saran kas ve bağ dokusu ve bu yapının üzerine oturan mesane, rahim, yumurtalıklar, rektum ve anüsten oluşur. Endometriozis nedeniyle oluşan sürekli inflamasyon pelvik bölgede yapışıklıklara, kaslarda istemsiz kasılmalara ve gerilmelere neden olabilir. Bu ağrılar pelvik bölge dışında bu bölgenin kas, bağ ve fasya dokusuyla bağlantılı olduğu için bel ve karın bölgelerinde de hissedilebilir. Kronik olgularda pelvis kemiğinin ilişkide olduğu lumbo-pelvik bileşke, sakroiliak eklemler de etkilenebilir.

Kronik pelvik ağrılı hastalarda pelvik taban kaslarının istemsiz kasılması miyofasyal tetik noktalarına yol açarken, kas ve bağ dokusunda kısalmalara neden olabilir, diyafram ve pelvik taban kaslarının birbiriyle uyumlu hareketi bozulabilir. Bu hastaların rehabilitasyonunda “nefes yardımlı gevşeme teknikleri”, “postür eğitimi”, “kor stabilizasyon egzersizleri”, “germe egzersizleri” ve “pelvik taban egzersizleri (Kegel, reverse-Kegel, hipopressif egzersizler vb.)” kişiye özel olarak planlanır ve uygulanır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümü, endometriozisi olan kadınların ağrı semptomlarını gidermeye yönelik cerrahi dışı tedavilerine ek tamamlayıcı fizyoterapi yöntemlerini ve medikal tedavileri düzenler.
Fizik tedavi yöntemlerinden “miyofasyal gevşetme yöntemi”, “TENS”, “biofeedback (biyolojik geri-bildirim) tedavisi”, “lumbopelvik kasları germe ve kuvvetlendirme egzersizleri kişiye özel olarak planlanarak uygulanır.

Miyofasyal gevşetme teknikleri; pelvik bölgedeki kas, bağ ve fasya dokusunun mekanik uyarılar yoluyla gevşemesine ve elastikiyetini geri kazanmasına yardımcı olan manuel bir tekniktir. Bu teknik pelvik bölgedeki ağrılı tetik noktaların, kas gerginliklerinin ve bunların neden olabileceği işlev bozukluklarının giderilmesine yardımcı olur.

TENS (Transkutanöz Elektriksel Sinir Uyarımı); kas iskelet sistemi ağrılarının (bel ağrısı, diz ağrısı vb.) tedavisinde yaygın kullanılan, invaziv olmayan bir elektroterapi yöntemidir. TENS, omurilik yoluyla iletilen ağrı yollarının bloke edilmesi ve vücutta ağrı kesici özelliği olan “endorfin” salgısının artışıyla etki eder. TENS akımı elektrotlar yoluyla cilt üzerinden uygulanır. Endometriozise bağlı pelvik ağrıda, pelvis bölgesine yüzeyel elektrotlar yoluyla uygulanabileceği gibi, vajinal elektrot yoluyla da uygulanabilir.

Biofeedback; kişiye bir kasın kontrolünü öğretmek için kullanılan, sesli ve/veya görsel geribildirim yapan sistemlere verilen genel isimdir. Bu yöntem hastalara pelvik taban kaslarını istemli olarak gevşetmeyi ve kasmayı öğretmek için kullanılır. Uygulama yüzeyel veya vajinal elektrotlar yoluyla yapılır.
Endometriozisin tedavisinde özellikle ağrı şikayetinin kontrolünün sağlanması, hastaların günlük yaşamlarını normalleştirebilmek için önemlidir. Bu nedenle, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümü ağrı tedavisinde kişiselleştirilmiş yaklaşımla aktif yer almaktadır.

Endometriozis kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal bütünlüğünü etkileyen bir hastalıktır. Endometrioziste ağrı odaklı yaşamak ve ağrıyı beklemek hastaların yaşam kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır. Hastalığın semptomlarının başlamasından tanı almasına kadar geçen süre uzun olabilmektedir.

Üreme çağındaki hastalarda ağrılı adet görmek, ağrılı cinsel ilişki ve infertilite riski hastaların “kadınlık algısında” sorun yaşamasına sebep olabilir. Hastaların en az 3’te birinde mental bozukluk (en çok anksiyete ve depresyon) görülmektedir. Okul veya iş başarılarında düşme veya döngüsel bozulmalar, sosyal etkinliklerden geri çekilme ve bedensel aktivite programlarına karşı isteksizlik gelişebilir.

Bazı hastalarda yeme bozuklukları ortaya çıkabilir. Özellikle kasık ağrısı olan vakalarda cinsel işlev bozuklukları ve ilişki sorunları gelişebilmektedir. Gerekli olan psikiyatrik destek alınmadığında çiftler ilişkiyi yürütememe ve ayrılık ve/veya boşanma noktasına gelebilirler.

Bu nedenle, endometriozis tanısı alan hastalarda, erken psikiyatrik müdahaleyle ruhsal bozuklukların ortaya çıkma riski azaltılabilir. Destekleyici psikoterapi hastanın kendisini daha rahat bir şekilde ifade etmesine, öz-saygı ve öz-yeterlilik geliştirmesine yardımcı olur. Böylelikle hastanın tedaviye genel olarak uyumunun güçlenmesi de sağlanır.

Psikiyatrik ve psikolojik danışmanlık almak hastalığın semptomlarının sebep olabileceği mental problemlerin önlenmesi ve tedavisi için oldukça önemlidir.

Mindfulness (bilinçli farkındalık) pratiği; dikkati şimdiki zamana odaklayarak önyargısız, arkadaşça ve olduğu gibi yaşamayı hedefler. Düşüncelere, duygulara ve fiziksel duyumlara farkındalığın artmasıyla, endometriozisle ilişkili yakınmaları yönetebilme becerisi gelişir ve bütünsel iyilik hali kazanılır.
Mindfulness, endometriozis için tedavi edici bir yöntem değildir, ama yakınmaları yönetmek ve yaşam kalitesini geliştirmek için değerli bir destekleyicidir.
 
Mindfulness Endometriozis Hastalığında Nasıl Yardımcı Olur?
 1. Ağrı Yönetimi:
Endometriozise bağlı ağrı yoğun ve zorlayıcı olabilir. Mindfulness pratiği ile dikkati şimdiki zamana odaklamayı öğrenerek, ağrının hayat kalitesini düşürmesi önlenir. O anda hissedilen beden duyumlarına odaklanıldığında, ağrıyı tetikleyen durumlar fark edilip, ağrı yönetimi için stratejiler geliştirilebilir.
 1. Stres Yönetimi:
Endometriozis ile yaşam stres ve endişeye sebep olabilir. Mindfulness, zihin ve beden bütünlüğü sağlayarak stresle sağlıklı bir ilişki kurmaya ve endişeyi hafifletmeye yardımcı olur. Dikkati şimdiki zamana taşımak, gelecekle ilişkili endişeleri ve geçmişle ilgili pişmanlıkları azaltır, böylece stres düzeyi de geriler.
 1. Uyku Yönetimi:
Endometriozisin sebep olduğu belirtiler nedeniyle uyku düzeni ve kalitesi bozulabilir. Mindfulness, stres kontrolü sağlayıp rahatlama hali oluşturarak daha iyi bir uyku sağlar. Uyku öncesi uygulanabilecek mindfulness meditasyonuyla hastalıkla ilgili düşünceler sakinleşir, kolaylıkla uykuya geçilip, daha uzun süre uykuda kalınabilir.
 1. Duygudurum Yönetimi:
Endometriozis ile yaşam akıl ve zihin sağlığı için zorlayıcı olabilmektedir. Mindfulness, duygudurumunu olumlu yönde besler. Bireysel farkındalık ve şimdiki zamana odaklanmayı geliştirerek, biriken olumsuz düşünce ve duyguları azaltıp, yaşam için daha gerçek ve olumlu bir bakış geliştirmeye yardımcı olur.
Endometrioziste Hangi Mindfulness Teknikleri Kullanılabilir?
 1. Mindfulness Meditasyonu: Tüm bedene farkındalıkla bakabilme, bedenden gelen duyum ve duygulara, eşlik eden düşüncelere önyargısız kalabilme pratiğidir. Meditasyonla yakınmalar sakin ve akılcı şekilde yönetilebilir. Aşırı tepki vermek yerine, seçimler yapmaya başlanabilir.
 2. Nefes Çalışması: Nefes çalışmaları zihin-beden bütünlüğü sağlamak için yapılan güçlü ve etkisini kısa sürede gösteren çalışmalardır. Stres kontrolünün başarıyla sağlanmasına yardımcı olur. Bu çalışmalar sırasında dikkati nefesin beden içindeki hareketine odaklamak ve izlemek son derece önemlidir.
 3. Mindful Hareket: Endometriozis ile ilişkili ağrının yönetiminde nazik, farkındalıklı ve sakin hareketler önerilir. Yoga pratikleri beden ve nefes ilişkisini geliştirirken, güç ve esneklik de kazandırır. Bu hareketlerle dolaşım sistemi desteklenir, stres azalır ve böylece hastalığa bağlı yakınmalar olumlu etkilenir. Bedenle hareket ederken, dikkatin nasıl hissedildiğine odaklanarak, kişinin kendisine en iyi gelen seçimleri yapmayı öğrenmesi sağlanır.
Kişinin mindfulness çalışmalarının etkisini kendi kendine değerlendirmesi için 4 hafta süreyle ve her gün toplam 15 dakikalık seçilen pratiklerden yapması önerilmektedir.

Mindfulness merkezimizde Endometriozis Merkezi olarak hastalığın farkındalığını artırmak amacıyla düzenli pratikler yapılması, ayrıca kişiye özel, yüz yüze ve online pratiklerle hastalara destek verilmesi planlanmaktadır.

 • Tedavi olamayacağınıza dair olumsuz düşüncelerden uzaklaşarak iyiye odaklanın.
 • Endometriozise özel diyetler seçerek günlük diyetinizde değişiklikleri yapın.
 • Kısa vadeli iyileşme sağlayacak geçici çözümlere itibar etmeyerek, uzun vadeli sağlık hedeflerinize odaklanın.
 • Hayatınızda sizi mutsuz eden şeyleri belirleyin ve bu etkenlerden uzak durun.
 • Endometriozis hakkında doktorunuzun tavsiye edeceği doğru kaynaklardan daha çok bilgi alın.
 • Doktorunuz dışındaki kişilerin fikirlerini dikkate almadan önce sorgulayın. Önemli bulduğunuz fikirleri doktorunuzla paylaşın.
 • Tedavi süreciniz uzun ve zor olabilir. Bu zor zamanlarda motivasyonunuzu kaybedip tedaviyi bırakmanız durumunda, tedavinizin gecikmesi kaçınılmaz olacaktır.
 • Hastalığın sizi kontrol altına almasına asla izin vermeyin. Kontrol her zaman sizin elinizde olsun.

B BLOK B BLOK
1..Kat 1.Kat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

 • Obstetri (doğum),
 • Genel ve önleyici jinekoloji,
 • Endoskopik cerrahi (laparoskopi, histeroskopi ve robotik cerrahi),
 • Yüksek riskli gebelikler ve prenatal tanı-danışmanlık-tedavi,
 • Üreme endokrinolojisi ve üremeye yardımcı yöntemler (Tüp bebek),
 • Jinekolojik onkoloji,
 • Ürojinekoloji,
 • Adolesan jinekoloji,
 • Endometriozis-adenomyozis, myomlar,
 • Rahim ve yumurtalıkların doğuştan olan anomalileri,
 • Estetik ve kozmetik jinekoloji,
 • Lazer bölümümüz, uzmanlık alanlarına giren konular olarak sıralanabilir.
Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları Kliniği ve Tüp Bebek Merkezi, kadınların her türlü şikayetine cevap verebilen, tanı, tedavi ve uzun dönem takipte hastalarının güvenini kazanmış bir klinik olarak farkını ortaya koyuyor.

Adet düzensizliği veya adet olmama, kasık ve karın ağrısı, polikistik over sendromu, kıllanma, akne, saç dökülmesi problemleri, yumurtalık kistleri, miyomlar, polipler, vajinal akıntı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, genital bölgede çıkan kist, apse veya yaralar, genital siğiller, cinsel işlev bozuklukları, vaginismus, ateş basması, vaginal kuruluk ve menopoz, jinekolojik şikayetleri oluşturuyor. Ayrıca rahim veya rahim ağzı sarkmaları, idrar kaçırma problemleri kliniğimize sıkça başvuru sebepleri arasında yer alıyor.

Adet dönemlerinde yaşanan şiddetli kasık ağrısı, cinsel ilişkide ağrı, ağrılı dışkılama, zor dışkılama, makattan veya idrar yollarından kan gelmesi, adet dönemlerinde nefes alıp verirken batma hissi, halsizlik, adet düzensizliği veya adet kanamalarında artma, endometriozis-adenomyozis nedenli başvuru şikayetlerini oluşturuyor.

Hastalarımız korunmadığı halde gebe kalamama, tekrarlayan tüp bebek denemelerinde gebe kalamama, tekrarlayan düşükler, embriyonun tutunmaması, yumurta/sperm azlığı veya hiç olmaması, polikistik over sendromu, varikosel, ereksiyon veya boşalamama problemleri, vaginismus, kalıtımsal genetik hastalıklar, rahim şekil bozuklukları, rahim içi yapışıklıklar nedeniyle Yardımcı Üreme Teknikleri bölümümüze başvuruyor.

Yumurtalık kist ve kitleleri, rahim-yumurtalık-rahim ağzı-vagen-vulva kanserleri, genital bölge ve rahim ağzının kanser öncüsü lezyonları, smear anormallikleri, genital bölge siğilleri jinekolojik onkoloji kaynaklı başvuru şikayetleri arasında bulunuyor.

Gebelik öncesi danışmanlık, gebelik takibi, gebelikte yoga, beslenme ve farkındalık eğitimi, vaginal veya sezaryen doğum, lohusalık takibi, psikolojik danışmanlık obstetrinin konusu olarak ele alınıyor.
Gebelikte antenatal tanı, yüksek riskli gebeliklerin tanı ve takibi, genetik danışmanlık hizmetleri, Perinatoloji bölümümüz tarafından veriliyor.

Bölümümüz ayrıca Koç Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Genetik Bölümleri ile yakın ilişki içinde çalışıyor.
 

Genel ve Önleyici Jinekolojide;

 • Smear,
 • HPV tiplendirmesi, HPV aşısı,
 • Anormal smear yönetim ve takibi,
 • Siğil tedavileri
 • Kryoterapi,
 • Kolposkopi,
 • Genital lazer tedavileri,
 • Endometriozis ve adenomyozisin iki boyutlu ve üç boyutlu ultrasonografi ile tanısı,
 • İleri laparoskopik cerrahi (myom, kitle, derin endometriozis cerrahisi, rahim alınması, üreme organı sarkmaları),
 • Histeroskopi.

Obstetride;
 • İleri düzey ultrasonografi,
 • Anne kanında fetal DNA testi,
 • Koryon villüs örneklemesi,
 • Amniyosentez,
 • Kordosentez,
 • Multifetal redüksiyon,
 • Anormal gebeliklerde konsey kararıyla danışmanlık ve gerekirse sonlandırma,
 • Riskli gebeliklerin ayaktan veya yatarak takibi,
 • Yenidoğan yoğun bakım ünitesi danışmanlık ve takibi,
 • Gebelikte yoga, beslenme, psikolojik danışmanlık, lohusalık desteği.

Endoskopik Cerrahide:
 • Laparoskopi (rahim alınması, myomlar, yumurtalık kistleri, endometriosis cerrahisi, onkolojik cerrahi),
 • Histeroskopi (polipler, myonlar, rahim içi yapışıklıkları, rahimin doğumsal anomalileri, T-uterus ve istmosel cerrahisi),
 • Robotik cerrahi (rahim alınması, myomlar, yumurtalık kistleri, endometriosis cerrahisi, onkolojik cerrahi).

Jinekolojik Onkolojide;
 • Smear,
 • HPV tiplemesi, HPV aşısı,
 • Rahim ağzının kanser öncüsü patolojilerinin yönetimi, takibi,
 • Jinekolojik kanserlerin cerrahi ve yönetimi,
 • Doğurganlığı koruyucu kanser cerrahileri,
 • Yumurtalık kanserlerinde kanser hücrelerini azaltmaya yönelik (sitoredüktif) cerrahi,
 • Medikal onkoloji konseyleri,
 • Kanser tedavileri öncesi doğurganlığın korunması amaçlı uygun tedavi danışmanlığı.

Ürojinekolojide;
 • İdrar kaçırma,
 • Genital organ sarkmaları.

Estetik ve Kozmetik Jinekolojide;
 • İdrar kaçırma,
 • Vajinal rejuvenasyon,
 • Vulvanın estetik ameliyatları,
 • Vajinal lazer.