1. AMERICAN HOSPITAL

HOME HEALTH

İhtiyaç duyduğunuz sağlık hizmetleri evinize geliyor...

I have already registered

SIK SORULAN SORULAR

Evde bakım gerektiren hastalar için iç hastalıkları, nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, genel cerrahi de dahil olmak üzere tüm uzmanlık dallarında hastane dışı yapılabilecek muayene ve işlemler bölümümüz tarafından planlanıyor.

Evde sağlık hizmetleri, hastane tedavisi gerektirmeyen kronik hastalığa sahip, yakın tıbbi bakıma muhtaç, kısa süreli akut tedavi ihtiyacı olan, yatağa bağımlı, rehabilitasyon gereken hastalar gibi birçok hasta grubunu içerir. Bu nedenle her geçen gün artan bir hasta spektrumuna sahiptir. Felç geçirmiş birisi, demansı olan bir yaşlı hasta, ortopedik ameliyat geçirmiş rehabilitasyon hastası, evde bakıma ihtiyaç duyanlara örnek olarak verilebilir.

 • Yoğun bakım hemşirelik hizmetleri,
 • Kanserli hastaların genel takibi,
 • Ağrı tedavileri,
 • Pansuman, idrar kateteri, NGT, yara ve  stoma bakımı gibi hizmetler,
 • Geriatrik hastaların takibi,
 • Postoperatif hastaların tedavi ve takipleri,
 • Yeni doğan hizmetleri,
 • Fizik tedavi, rehabilitasyon, konuşma ve uğraşı terapileri,
 • Enjektabl (iğneyle verilmeye elverişli) tedavilerin uygulanması,
 • Kan alma ve laboratuvar tetkikleri,
 • Evde görüntüleme (USG ve röntgen),
 • Evde uyku tetkikleri,
 • EKG ve EEG gibi uygulamalar,
 • Terminal dönem hasta bakımı,
 • Kuadriplejik (kolları ve bacakları ile gövdesi felçli hasta), hemiplejik (vücudunun sağ ya da sol yarısında felç görülen hasta) ile diğer nörolojik hastaların bakımı ve takibi,
 • Demansı olan hastaların bakım ve tedavileri,
 • Yatağa bağımlı hastaların bakımı ve tedavileri hizmet verdiğimiz alt servisleri oluşturuyor.