Öncelikliğimiz Hasta Güvenliği: Sunduğumuz sağlık hizmetlerinde hastaların güvenliğini sağlamak önceliğimiz olup, tüm çalışanlarımız tarafından güvenlik önlemleri alınarak hastalarımızın tedavi ve bakımlarını sürdürmekteyiz.
 
İnsan Odaklı Bakım: Hasta ve ailesinin değer yargıları, seçimleri, inanışları, kültürel durumu,  mevcut sağlık durumuna olan tepkileri, aile dinamikleri doğrultusunda bireysel hasta tercihlerine, ihtiyaçlarına ve değerlerine saygılı, hastanın kaliteli ve doğru bakımı doğru zamanda alma ve anlama hakkına sahip olması gerektiği felsefesi üzerine kurulu bakım sunmaktayız.
 
Güvenlik : İşyeri  ortamının hasta, çalışan ve ziyaretçilerimiz için sağlıklı ve güvenli koşullarda olmasını sağlamaktayız.
 
Gizlilik : Hasta mahremiyetini gözeterek hasta bilgilerinin gizliliğini korumaktayız.
 
Dürüstlük : Sağlık hizmetini dürüstlük ilkesine uygun olarak sunuyor ve bütün profesyonel ilişkilerde ahlaki çerçevede davranıyor, şeffaflık sağlıyoruz.
 
Tarafsızlık : Eşit sağlık hizmeti sunarak , dil, din, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, siyasi düşünce gibi sebeplerle ayrımcılık yapmıyor, önyargı ve kalıplaşmış davranışlara karşı mücadele ediyoruz.
 
Etkin Kriz Yönetimi : Geribildirimlerin ve etik anlaşmazlıkların etkili bir şekilde ve zamanında sonuca bağlanmasını sağlıyoruz.
 
Uzmanlık ve İleri Teknoloji : Bilgiyi koruyarak uzmanlık çalışmalarını destekliyoruz. Bilimsel kayıtları ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, yenilikleri uygulamalara adapte ederek güncelliğini sürdürüyoruz.
 
Süreç Performans Yönetimi : Tıbbi ve idari süreçlerle ilgili takip edilen performans gösterge sonuçlarında şeffaflığı gözetiyoruz. Sağlık bakımına erişim ve tıbbi süreçlerle ilgili çıktılarda farklılıkları azaltmaya yönelik iyileştirme çalışmaları yaparak verimliliği artırarak israfı önlüyoruz.
 
Risk Yönetimi : Tıbbi ve idari risklere karşı önleyici çalışmalar yapıyor, riskleri belirleyerek gerekli önlemleri alıyoruz.