Dünya standardında hizmet veren bölümümüzle, her türlü kanser hastasının başvurabileceği ve bu hastaların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı güvenilir bir merkez olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm kanser türlerinin tanı ve tedavisi hastanemizin ilgili bütün bölümlerinin katılımıyla multidisipliner bir yaklaşımla yapılıyor. Genetik ve tümör mutasyon analizleri, kişisel ve ailesel risklerin ortaya konulması, koruyucu önlemlerin alınması, hedefli tedavilerin belirlenmesi ve uygulanması, immünoterapi ve aşı tedavileri, kapsamlı geriatrik değerlendirme, multidispliner kanser programı çerçevesinde yürütülüyor.

Ayrıntılı tümör konseyleri ve tüm disiplinlerle işbirliği, anlık değerlendirme ve gerektiğinde konsültasyon yaparak, kapsamlı tedavi seçenekleri oluşturuyoruz. Modern ve etkin alt yapı hizmetleriyle en modern tedavi seçenekleri sunmanın yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışı ilaç ve bilgiye kolay erişim sağlıyoruz.

Hasta bakım kalitesi en hassas olduğumuz konulardan biri. Programlarımız, kanserin türüne göre önlem almaktan yola çıkarak, semptomları takip ederek, kanseri tedavi ederek, tedavinin yan etkileriyle, psikolojik ve sosyal zorluklarıyla baş edilmesine kadar tüm boyutlarıyla uzun bir süreci kapsıyor. Bununla bağlantılı olarak hasta ve hasta bakım koordinatörlerimiz, ilk randevudan itibaren hasta ve hasta yakınlarının her tür ihtiyacına yardımcı olmak üzere hazır bulunuyor. Hastalarımız ayrıca erken teşhis, önlem, eğitim, sağlık, beslenme danışmanlığı, kanseri yendikten sonra sağlıklı yaşam ve psikolojik destek gibi birçok servisimizden faydalanabiliyorlar.

Öte yandan, kanseri tedavi etmeye kendini adamış uluslararası kuruluşlarla aynı tutkuyu paylaşarak ortak çalışmalar yürütüyoruz. Yaratıcılığı destekliyor ve sürekli yeni bilgiler araştırıyoruz. Bodrum Amerikan Hastanesi Kanser Programı’nda sunulan tedaviler dünya standartlarıyla eşzamanlı ilerliyor ve her geçen gün gelişiyor. Bodrum Amerikan Hastanesi Kanser Programı kapsamında teknolojinin en ileri düzeyinde görüntüleme tekniklerini kullanıyor, nükleer tıp taramalarıyla kanseri farkedip kesin olarak yerini saptayabiliyoruz. Hastanemizde yapılan kanser ameliyatlarında minimal girişimsel cerrahi, girişimsel radyoloji, robotik cerrahi, laparoskopik ve endoskopik cerrahi gibi en son teknolojiler ve yöntemler uygulanıyor.

Ayrıca hizmetlerimiz arasında, kanserin erken tanısı için yapılan tarama programları, sağlıklı fakat kanser riski taşıyan kişilerin saptanması ve bu kişilerin ve yakınlarının kanserden korunma konusunda bilgilendirilmesi de bulunuyor. Her türlü kemoterapi ve diğer tedavi uygulamaları, eğitimli, tecrübeli onkoloji hemşireleri, klinik psikologlar, beslenme uzmanları tarafından uygulanıyor ve uzman doktorlar tarafından bir bütün halinde izlenip koordine ediliyor. Kemoterapi ve diğer tedavi uygulamaları, gerek ayaktan tedavi ünitemizde gerekse yataklı servislerimizde gerçekleştiriliyor.

SIK SORULAN SORULAR

Kansere bağlı ağrı, kilo kaybı, beslenme sorunları, denge bozukluğu gibi çok çeşitli ve çok farklı şikayetler görülebileceği gibi, görünürde hiçbir şikayet olmayan hastaların da bölümümüzde teşhis ve tedavi ihtiyacı olabiliyor.