Bodrum Amerikan Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü, göz hastalıklarının tanı ve tedavisinde en ileri teknolojik olanakları kullanarak dünya standartlarında hizmet veriyor. Bölümümüzde her yaştan hastamıza ihtiyaç duydukları özelleşmiş alanlarda uzmanlaşmış ve deneyimli doktorların görev yaptığı çeşitli ünitelerimiz bulunuyor. Tüm kırma kusurlarının ve diğer genel göz hastalıklarının ele alındığı ve elde edilen verilerin dijital ortama aktarılabildiği Genel Göz Hastalıkları Tedavisi Ünitesi’ne ek olarak Katarakt ve Göz İçi Lens Cerrahisi, Glokom, Çocuk Göz Sağlığı ve Şaşılık, Retina, Kornea, Oküler İmmünoloji ve Üveit, Göz Estetik Cerrahisi, Kontakt Lens ve Az Gören Rehabilitasyonu Ünitelerimizde, hastalarımızın tanı ve tedavilerilerini dünya standartlarında gerçekleştiriyoruz.
DBLOK DBLOK
1..Kat 1.Kat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

Bölümümüzün uzmanlık alanına genel göz hastalıkları, katarakt ve göz içi lens cerrahisi, glokom (göz tansiyonu), çocuk göz sağlığı ve şaşılık, retina, kornea, oküler immünoloji ve üveit, göz estetik cerrahisi, kontakt lens ve az gören rehabilitasyonu konuları giriyor.
Katarakt ve Göz İçi Lens Cerrahisi: Katarakt cerrahisini bugün dünyada kabul edilen en ileri yöntem olan damla anestezisi altında fakoemulsifikasyon yöntemiyle dikişsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Bu yöntemde göz -iğne yapılmaksızın- sadece damla ile uyuşturulduktan sonra, saydam tabakada oluşturulan ortalama 2 milimetre boyutundaki çok küçük bir kesiden katarakt cerrahisi tamamlanıyor ve göz içine uygun lens yerleştiriliyor. Yaklaşık 10 dakika süren ve hastanede yatmayı gerektirmeyen bu operasyon sonrasında hastamız kısa sürede katarakt gelişimi öncesindeki görme keskinliğine kavuşabiliyor ve yaşantısına dönebiliyor. Ayrıca, katarakt cerrahisi sırasında uzağı en net şekilde görmeyi sağlayan standart asferik göz içi lenslerine ek olarak, yeni geliştirilen, uzak ve yakın görmeyi birlikte sağlayan ve “akıllı mercek” diye de bilinen "multifokal göz içi lensleri" ya da astigmatizmayı da düzelten “torik ve multifokal torik göz içi lensleri” de başarıyla kullanılıyor. Uygulama yapılan hastalara katarakt cerrahisi sonrası herhangi bir gözlük kullanmaksızın uzak ve yakını görebilme olanağı sağlanıyor. Ayrıca miyopi, hipermetropi veya astigmatizmin düzeltilmesinde lazer kullanılamayan hastalara göz içi lens (fakik lens) yerleştirilmesi operasyonları da başarıyla yapılıyor.

Glokom (Göz Tansiyonu) Ünitesi: Göz tansiyonu adıyla da bilinen glokom hastalığı, dünyadaki en önemli "geri döndürülemeyen görme kaybı nedeni" olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle herhangi bir belirti vermeksizin, yavaş yavaş, çevreden merkeze doğru görme kaybına yol açıyor. Ancak önemli derecede görme kaybı oluştuktan sonra kişi tarafından fark edilebildiği için glokomda erken tanı çok önem taşıyor. Glokom Ünitemizde glokom hastalığına en erken dönemde yüksek duyarlılıkla tanı konulabilmesi için gerekli olan en gelişmiş tanı cihazlarını kullanıyoruz. Göz sinirini değerlendiren, retina sinir lifleri ve ganglion hücresi tabakalarının kalınlığını ölçebilen son jenerasyon OCT “Optik Koherens Tomografi”nin, sarı zemin üzerinde mavi ışık görme duyarlılığını ölçme özelliğine de sahip olan bilgisayarlı görme alan cihazının ve göz içi sıvısının dışa akım yollarını ve gözün renkli tabakasının değişimlerini inceleyen cihazların da yardımıyla glokom hastalarının tanısında ve izlenmesinde en üst standart yakalanabiliyor. Gerek görülen hastalarda medikal tedavinin yanı sıra tüm gelişmiş lazerli ya da cerrahi glokom tedavileri uygulanabiliyor.

Çocuk Göz Sağlığı ve Şaşılık: Çocuklarda kırma kusurlarının küçük yaşta belirlenmesi, özellikle göz kaymalarının, göz tembelliğinin ve çeşitli nedenlere bağlı görme kayıplarının mümkün olan en erken dönemde saptanarak uygun tedaviye başlanması gerekiyor. Çocuk Göz Sağlığı ve Şaşılık ünitemizde, konusunda deneyimli oftalmologlarımız tarafından, gelişmiş cihazların da yardımıyla tüm çocuk göz problemlerine erken dönemde tanı konulabiliyor ve gerekli tedaviler uygulanabiliyor. Çocukların yanı sıra her yaştaki erişkin hastaların da göz kayması problemleri medikal ve cerrahi yöntemlerle tedavi edilebiliyor.

Retina Ünitesi: Damarsal, yaşa bağlı, inflamatuvar ya da diğer nedenlere bağlı tüm retina hastalıklarının tanı ve tedavisi amacıyla ünitemizde, Optik Koherens Tomografi (OCT), fundus floressein anjiografi, indosiyanin yeşil anjiografi, yeşil ve sarı lazerler kullanılıyor. Bugün için tüm dünyada en önemli görme kaybı nedenleri arasında yer alan ve “Sarı Nokta” hastalığı adıyla da bilinen yaşa bağlı “maküla dejenerasyonu” tedavisinde vitreus içine ilaç enjeksiyonlarını ve micropulse ya da fotodinamik tedaviyi de içeren tüm güncel tedavi yöntemleri uygulanıyor. Ayrıca Retina Ünitesi’nde diyabetik retinopati, retina dekolmanı, maküler delik, epiretinal membran ve diğer cerrahi gerektiren retina hastalıkları “vitrektomi” ve diğer cerrahi yöntemlerle ve başarıyla tedavi edilebiliyor.

Kornea Ünitesi: Gözün ön bölümündeki saydam tabakası olan korneanın enfeksiyon ve inflamasyonları, keratokonus ya da ektazi gibi yapısal bozuklukları, farklı nedenlerle ortaya çıkabilen kornea saydamlığı değişimleri ünitemizde ileri tanı cihazlarıyla değerlendiriliyor. Gereken medikal tedavi, cross-linking, laser ve kısmi ya da tam kornea nakline kadar değişen tüm güncel cerrahi yöntemleri uygulanıyor.

Oküler İmmünoloji ve Üveit: Gözdeki üveal dokunun inflamasyonu üveit olarak adlandırılıyor. Üveit Batılı ülkelerde, çalışan yaş grubunda körlüğe yol açan 4. büyük neden olarak gösteriliyor. Bu hastalık Herpes virüsü, toksoplazmozis, tüberküloz, sifiliz gibi enfeksiyonlarla veya romatoid artrit, Behçet hastalığı, ankilozan spondilit ve sarkoidoz gibi otoimmün nedenlerin gözde inflamasyon yaratması sonucu ortaya çıkabiliyor. Ünitemizde üveit olguları konunun uzmanı bir doktor tarafından değerlendirilerek gerekli tanı işlemleri, uygun medikal tedavi ve takip planı yapılıyor. Üveitin tedavisi medikal olmakla birlikte, üveite bağlı olarak gelişen göz komplikasyonlarında hastalarımızın inflamasyonu kontrol altına alındıktan sonra gerekli olan cerrahi tedaviler de yapılabiliyor.

Göz Estetik Cerrahisi: Göz kapakları ve göz çevresindeki oluşumların, kişilerin yüz estetiğinde olduğu kadar gözlerin normal görme fonksiyonlarında da önemli etkiye sahip olduğu biliniyor. Ünitemizde, göz kapaklarında yaşa bağlı ya da tümör, travma, tiroit hastalığı gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek her türlü görüntü ve fonksiyon bozukluklarını düzeltebiliyoruz. Gözlerde sürekli sulanma yapabilecek gözyaşı kanal sistemi bozuklukları ve diğer göz çevresi oluşumları etkileyen hastalıkların tanı ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Göz kaybı oluşan hastalarda gerçeğe uygun hareketli protez uygulamaları da ünitemizde yapılıyor.

Kontakt Lens Ünitesi: Standart, astigmatlı, uzak-yakın görmeyi sağlayan multifokal, kozmetik, günlük, aylık ya da uzun süreli kullanımlı her türlü kontakt lens uygulaması yapılabilen ünitemizde, kontakt lens kullanan kişilere sağlıklı kullanım için gerekli eğitimler de veriliyor.

Az Gören Rehabilitasyonu Ünitesi: Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (Sarı Nokta), retinitis pigmentosa (tavuk karası), diabetik retinopati, glokom ya da prematür retinopatisi gibi nedenlerle ileri derecede görme kaybı yaşayan hastalarımızın özel gözlük, cihaz ve rehabilitasyon yöntemleriyle günlük yaşam aktiviteleri için gereken yeterli görmenin sağlanmasını amaçlıyoruz.