Amerikan Tıp Merkezi Nöroşirürji Bölümü, doktorlarımızın bilgi ve becerileriyle birlikte ve hastanemizin gelişmiş teknik olanaklarının da desteğiyle beyin, omurilik ve omurga cerrahisinin lider kliniklerinden biri olarak anılıyor. Yurtdışından ve yurtiçinden sayısız nöroşirürji uzmanına gözlemci programları açarak gelişimlerine ciddi destek veren bölümümüzün kendi geliştirdiği patentli ürünleri ve tanımladığı ameliyat teknikleri bulunuyor.

Amerikan Tıp Merkezi, her alt dalda modern nöroşirürjinin gerektirdiği teknik desteği geciktirmeksizin hizmete sokarak diğer hastanelerle arasında önemli bir farkın doğmasını sağlıyor.

SIK SORULAN SORULAR

Beyin ve omurga ile ilgili her türlü yakınmayla doğrudan bağlantılıyız.
Nöroşirürji Bölümü olarak uzmanlık alanımız beyin, omurilik ve omurga cerrahisini kapsıyor.

Nöroşirürjide faaliyet gösterdiğimiz tüm yan dallarda hizmet veriyoruz:

  • Vasküler cerrahi,
  • Tümör cerrahisi,
  • Pediatrik nöroşirürji,
  • Endoskopik cerrahi (beyin ve omurilik),
  • Omurga cerrahisi,
  • Fonksiyonel nöroşirürji,
  • Epilepsi cerrahisi,
  • Gamma Knife.