Amerikan Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, deneyimli doktorların ve fizyoterapistlerin gözetimi altında kişilerin daha konforlu hissedecekleri yeni salonunda hizmet vermeye devam ediyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde, çeşitli nedenlere bağlı oluşan ağrılı fonksiyon kayıplar ve fiziksel yetersizlikler tedavi edilerek, bireyin aktif hale getirilmesi ve yaşam kalitesinin en optimal düzeye ulaştırılması hedeflenmektedir.

Günümüz yaşam ve çalışma şartları nedeniyle toplumumuzda boyun, sırt, bel ve eklemlerin ağrılı sorunları giderek yaygın hale gelmiştir. Özellikle uzun saatler bilgisayar başında çalışma zorunluluğu bölgesel kas ve tendon zorlanmalarından boyun-bel fıtıklarına ve sinir sıkışmalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede kas iskelet sistemi sorunlarına yol açmaktadır. Bireylerin yaşam kalitesini negatif etkileyen bu ağrılı hastalıklar uzun vadede fiziksel kısıtlanmaya ek olarak psikolojik sorunlara da yol açmakta, kişinin  gerek aile gerekse iş hayatında olumsuzluklara neden olmaktadır.

Tıp Merkezimiz bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümümüz, çeşitli nedenlere bağlı oluşan  ağrılı fonksiyon kayıplarının ve  fiziksel yetesizlikleri tedavi ederek bireyi aktif hale getirmeyi  ve yaşam kalitesini en optimal düzeye ulaştırılmayı hedeflemektedir. Bu amaçla elektroterapi, masaj, terapötik ve rehabilitasyon egzersizlerini içeren dinamik tedavi metodları uygulanmaktadır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde ağırlıklı olarak:
 • Ağrılı omurga hastalıkları ve omurga bozukluklarının tanı ve tedavisi
 • Ağrılı eklem, bölgesel kas ve yumuşak doku sorunlarının tanı ve tedavisi
 • Ortopedik Rehabilitasyon (kırıklar, doku zedelenmeleri ve cerrahi sonrası eklem sertliklerinin giderilerek kasların güçlendirilmesi)
 • Nörolojik rehabilitasyon (inme sonrası kasların güçlendirme ve rehabilitasyonla günlük yaşam aktivitelerinin yeniden kazandırılması)
 • Romatizmal hastalıkların tanı tedavi ve rehabilitasyonu
 • Spor yaralanmaları tanı ve rehabilitasyonu
 • Osteoporoz tanı ve tedavisi
 • Lenfödem tedavisi
 yapılmaktadır.
 

SIK SORULAN SORULAR

Bölümümüzde belli bazı konularda branşlarla ilgili özel çalışma grupları bulunuyor. Bu konularla ilgili geliştirilen protokoller, ulusal ve uluslararası platformlarda kabul görerek örnek gösteriliyor. Bu alt servisleri ve özel çalışma gruplarını şöyle gruplayabiliriz:
 • Omurga sağlığı ile ilgili bel ya da boyun ağrısı gibi rahatsızlıklar kliniğimizde yüksek bilgi, beceri ve tecrübelerimizle detaylı olarak değerlendiriliyor. Bu değerlendirmede koruyucu yaklaşımlar, ağrı kontrolü, ağrı bölümü ile ortak hasta takibi, omurga ameliyatlarından sonra uygulanan cerrahinin özelliğine göre geliştirilen özgün egzersiz protokollerinin uygulanması, günlük yaşam aktivitelerine dönüşün sağlanması bulunuyor.
 • El Cerrahisi Bölümü ile birlikte geliştirilen tedavi protokolleri, cerrahi tekniğe ve kişiye özel planlanıyor ve uygulanıyor. Gerekli durumlarda cerrahi sonrası el ateli uygulamaları el terapisti tarafından bölümümüzde yapılıyor.
 • Kanser rehabilitasyonunda hastalığın kendisinin ya da tedavinin oluşturduğu komplikasyonların giderilmesi konusunda tedavi programları düzenleniyor. Kişiye özgü ve kanser hastalığının özelliğine bağlı olarak planlanan program, lenfödem tedavisi, denge bozuklukları, radyoterapiye bağlı yumuşak doku kontraktürleri, kemoterapi sonrası gelişen fatigue (yorgunluk) sendromu, polinöropatiler ve hareketsizliğe bağlı gelişebilecek tüm komplikasyonların önlenmesi gibi zengin bir içeriğe sahip.
 • Lenfatik dolaşımı etkileyen durumlar sonucunda gelişen lenfödemde, hastalığın güncel tedavi yöntemi olan kompleks dekonjestif tedavi (manuel lenf direnaj masajı, bandajlama ve egzersiz tedavisi) bu konuda uzmanlaşmış terapistlerimiz tarafından uygulanıyor.
 • Sporcu rehabilitasyonu, spor sakatlanmaları ve spora dönüş konusunda ilgili sporcunun branşına özel tedavi yaklaşımları ile beraber performans artırıcı tedavi protokolleri uygulanıyor.
 • Obezite cerrahisi sonrasında hastanın egzersiz programlarının düzenlenmesi ve takibi yapılıyor.
 • Türkiye Adolesan İdiyopatik Skolyoz Prevalans Çalışması’na göre adolesan idiopatik skolyoz, 10-15 yaş aralığında yüzde 2.3 oranında görülüyor. Bölümümüzde skolyozun tanısı, tedavisi ve takibi ile rahatsızlık hakkında eğitim konusunda uzman bir ekip hizmet veriyor.
 • Geriatrik rehabilitasyon, özellikle beklenen yaşam süresinin uzaması nedeniyle önem kazanıyor. Ayrıca, ileri yaş ile ortaya çıkan denge, koordinasyon kaybı, yürüme bozuklukları, görsel ve işitsel kayıplar yalnız yaşamanın getirdiği günlük yaşam aktivite kısıtlılıkları bölümümüzde kişiye özgü değerlendiriliyor ve gerekli iyileştirmelerle birlikte tedavisi düzenleniyor.
 • Ergonominin işe bağlı kas iskelet sistemi hastalıklarının önlenmesi açısından önemi büyük. Bölümümüzde oluşturulmuş Ergonomi Çalışma Grubu, hem poliklinik hastalarına eğitim veriyor hem de kurumsal şirket ziyaretleriyle çalışanların ve işverenlerin çalışma ortamlarının düzenlenmesi konusunda destek sağlıyor.
 • Medikal masaj tedavisi; omurga ve yumuşak doku kaynaklı ağrı ve kronik ağrılı durumlarda yardımcı bir tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor. Hem mekanik hem de duygusal rahatlık sağlayan bu yaklaşım, bölümümüzde hastalığın tanısına göre düzenlenerek, özel medikal masaj terapisi eğitimi almış terapistler tarafından uygulanıyor.
 • Romatizmal hastalıkların rehabilitasyonu konusunda Romatoloji Bölümü ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Medikal tedavilerini alan hastaların yaşam kalitesini ve bağımsızlığını en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan rehabilitasyon programlarını hayata geçiriyoruz.
 • Kardiyak rehabilitasyon programıyla hastalarımızın sosyal hayattan çekilmeden ve aktiviteleri kısıtlanmadan yaşama tekrar katılımlarını sağlamayı hedefliyoruz.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak aşağıdaki şikayetlerle doğrudan bağlantılıyız:
 
 • Eklem ağrıları
  • Omuz ağrıları
  • Dirsek ağrıları
  • El bileği-el ağrıları
  • Kalça ağrısı
  • Diz ağrısı
  • Ayak-ayak bileği ağrısı
 • Boyun ağrısı
 • Bel ağrısı
 • Kollarda ve bacaklarda ağrı, uyuşma
 • Sırt ağrısı
 • Ortopedik ameliyatlar sonrası normal günlük yaşam aktivitelerine dönüş
 • Artoz (kireçlenmeler)
 • Uyuşmalar

Disk hernileri (fıtıklar)
 • Boyun fıtığı
 • Sırt fıtığı
 • Bel fıtığı
 • Omurga ameliyatları sonrası normal günlük yaşam aktivitelerine dönüş
 • Kas ağrıları
 • Fibromiyalji
 • İnme
 • Omurilik felci
 • Yürüme bozuklukları
 • Parkinson hastalığı
 • Multiple Skleroz rahatsızlığı
 • Kansere bağlı fonksiyon kayıpları
 • Kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerine bağlı fonksiyon kayıpları
 • Lenfödem
Bölümümüzün kapsamına giren uzmanlık alanları şöyle:
 • Ortopedik Rehabilitasyon
  • Spor yaralanmaları
  • Kırık sonrası rehabilitasyon
  • Bağ ve tendon yırtıkları
  • Eklem protezleri sonrası rehabilitasyon
  • Omuz cerrahisi sonrası rehabilitasyon
  • Dirsek cerrahisi sonrası rehabilitasyon
  • El cerrahisi sonrası rehabilitasyon
  • Diz cerrahisi (ön çapraz, menisküs, kıkırdak cerrahisi) sonrası rehabilitasyon
  • Kalça cerrahisi sonrası rehabilitasyon
 
 • Omurga Rehabilitasyonu
  • Disk hastalığı
  • Spondilolistezis (bel kayması)
  • Skolyoz
  • Duruş bozuklukları
  • Omurga tümörleri
 
 • Kas Ağrısı Sendromları
  • Fibromiyalji sendromu
  • Miyofasyal ağrı sendromu
 
 • Osteoartrit Tedavisi ve Rehabilitasyonu
  • Osteoporoz
  • Çene eklemi rehabilitasyonu
  • Romatizmal hastalıkların rehabilitasyonu
 
 • Nörolojik Rehabilitasyon
  • İnme rehabilitasyonu
  • Travmatik beyin hasarı rehabilitasyonu
  • Omurilik yaralanması rehabilitasyonu (Spinal kord rehabilitasyonu)
  • Polinöropati rehabilitasyonu
  • Spastisite-Botilinium toksin uygulamaları
  • Tuzak nöropatiler (Karpal tünel sendromu, kubital tünel sendromu)
  • Hareket bozuklukları (Parkinson)
  • Multiple Skleroz rehabilitasyonu
  • Guillian Barre Sendromu
  • Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS)
  • Beyin ve omurilik tümörleri
 
 • Kanser Rehabilitasyonu
 
 • Lenfödem
 
 • Kardiyak Rehabilitasyon
 
 • Geriyatrik Rehabilitasyon
  • Yaşlılarda egzersiz eğitimi
  • Düşmeyi önlemeye yönelik eğitim

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak çalışma alanına giren konularda hasta bilgilendirmesini sağlamak için zengin bir yayın kaynağına sahibiz. Bu konudaki yayınlarımız ve uygulamalarımız şunlar:
 • Omuz-dirsek-diz-ayak bileği rehabilitasyon protokolleri kitabı,
 • El rehabilitasyon kitabı,
 • Bel koruma prensipleri,
 • Boyun koruma prensipleri,
 • Eklem değerlendirme formları,
 • Hasta eğitim broşürleri,
 • Elektronik ortamda hasta takip ve değerlendirme alt yapısı,
 • Haftalık bölüm içi bilimsel toplantılar,
 • Hastanenin ortopedi, meme cerrahisi, onkoloji gibi bölümleriyle multidisipiner haftalık toplantılara katılım.