Evde sağlık uygulamalarımız, hastaların ihtiyaç duyduğu tıbbi bakım ve tedavi hizmetlerinin, Amerikan Tıp Merkezi standartlarını koruyarak, kişinin kendi evinde huzur ve konfor içerisinde verilmesini amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda Evde Sağlık Bölümü olarak hastanın ihtiyaç duyduğu sağlık ve sosyal bakım hizmetlerini, evlerinde son derece profesyonel bir anlayışla sunuyoruz.

Evde sağlık hizmetlerimiz, hastaların sağlık ve tedavi sürecine genel olarak hakim, deneyimli evde bakım doktorlarımızın koordinasyonu ile yürütülüyor. Hastaların ihtiyacına göre uzmanlarla yapılan değerlendirmelerin ardından tedavi planları düzenleniyor. Hasta ve yakınları talep ettiği sürece tüm sağlık ve bakım sorunlarına yönelik çözümler, üst düzey standartlarda sunuluyor.

Amerikan Tıp Merkezi’nin belirlediği klinik yol, rehber ve talimatlara uygun olarak hastalarımızın her türlü gereksinimini, beklentilerini ve haklarını verdiğimiz hizmetin her adımında göz önünde bulunduruyoruz.

Daha önceden kaydım var.

SIK SORULAN SORULAR

 • Yoğun bakım hemşirelik hizmetleri,
 • Kanserli hastaların genel takibi,
 • Ağrı tedavileri,
 • Pansuman, idrar kateteri, NGT, yara ve  stoma bakımı gibi hizmetler,
 • Geriatrik hastaların takibi,
 • Postoperatif hastaların tedavi ve takipleri,
 • Yeni doğan hizmetleri,
 • Fizik tedavi, rehabilitasyon, konuşma ve uğraşı terapileri,
 • Enjektabl (iğneyle verilmeye elverişli) tedavilerin uygulanması,
 • Kan alma ve laboratuvar tetkikleri,
 • Evde görüntüleme (USG ve röntgen),
 • Evde uyku tetkikleri,
 • EKG ve EEG gibi uygulamalar,
 • Terminal dönem hasta bakımı,
 • Kuadriplejik (kolları ve bacakları ile gövdesi felçli hasta), hemiplejik (vücudunun sağ ya da sol yarısında felç görülen hasta) ile diğer nörolojik hastaların bakımı ve takibi,
 • Demansı olan hastaların bakım ve tedavileri,
 • Yatağa bağımlı hastaların bakımı ve tedavileri hizmet verdiğimiz alt servisleri oluşturuyor.

Evde sağlık hizmetleri, hastane tedavisi gerektirmeyen kronik hastalığa sahip, yakın tıbbi bakıma muhtaç, kısa süreli akut tedavi ihtiyacı olan, yatağa bağımlı, rehabilitasyon gereken hastalar gibi birçok hasta grubunu içerir. Bu nedenle her geçen gün artan bir hasta spektrumuna sahiptir. Felç geçirmiş birisi, demansı olan bir yaşlı hasta, ortopedik ameliyat geçirmiş rehabilitasyon hastası, evde bakıma ihtiyaç duyanlara örnek olarak verilebilir.

Evde bakım gerektiren hastalar için iç hastalıkları, nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, genel cerrahi de dahil olmak üzere tüm uzmanlık dallarında hastane dışı yapılabilecek muayene ve işlemler bölümümüz tarafından planlanıyor.