Göğüs Cerrahisi

VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümünde, göğüs boşluğu içerisinde kalp dışında kalan organ ve dokuların yani; göğüs duvarı, akciğerler, mediasten, diyafram, yemek borusuna ait hastalıkların cerrahi tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Akciğer kanserinin cerrahi tedavisi bölümün en yoğun olarak çalıştığı alanlardan biridir. Gerek evreleme gerek kanserli dokunun çıkarılması aşamalarında hastayı en az yıpratacak yöntemlere başvurulmakta ve multidisipliner ekibin diğer üyeleriyle bu süreç devam etmektedir. Ameliyat öncesinde Göğüs hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanlarınca değerlendirilen hastalar, Anestezi ve yoğun bakım uzman hekimleri ve hemşireleri ile işbirliği içerisinde ameliyat süreci ve sonrasında takip edilmektedir. Her Perşembe günü yapılan Multidisipliner Tümör Konseyinde Medikal Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi uzmanlarınca Patoloji raporları da tartışılan hastalarımıza en uygun tedavi belirlenmekte ve ilgili bölüme Kanser Programı Koordinatörlerimiz aracılığıyla yönlendirilmektedirler.

Bölümün diğer bir sorumluluk alanı da diğer tümörlerin akciğere yapmış olduğu metastazlara yönelik cerrahi tedavinin planlanmasıdır. Onkoloji Kliniği tarafından uygun görüldüğü durumlarda akciğerde bulunan metastazlar koruyucu prensipler doğrultusunda çıkarılmaktadır.

Tüm ameliyatlarda açık cerrahi müdaheleleri yanısıra çağımızın gereği endoskopik cerrahi (VATS ve Robotik ameliyatlar) operasyonları da tecrübeli, akademisyen cerrahi ekibiyle gerçekleştirilmektedir. Ameliyat sonrası derlenme ve gündelik hayata dönüşün kısaldığı, ağrı kesici kullanımının azaldığı bu yöntemler sayesinde hasta memnuniyetıde üst seviyeleri çıkmaktadır.

Göğüs Cerrahisi Bölümünde ayırca göğüs kafesinin doğumsal veya edinsel şekil bozukluklarının düzeltilmesi, el - koltukaltı bölgelerinin aşırı terlemesinin giderilmesi, göğüs boşluğunda biriken sıvıların sebeplerinin araştırılması ve tekrar oluşumunun engellenmesi, diyafram hastalıklarının teşhisi ve tedavisi, Myastenia Gravis hastalığında timektomi operasyonu, edinilmiş veya tümörlere bağlı nefes borusu darlığının giderilmesi ve travma sonrası değerlendirmeler de yapılmaktadır.

 

Bölümde uygulanan başlıca ameliyatlar:
• Akciğer rezeksiyonları ( iyi huylu ve kötü huylu tümörler, enfeksiyon kökenli rahatsızlıkların tümünü kapsayacak şekilde: wedge rezeksiyon, segmentektomi, lobektomi, sleeve rezeksiyon, pnömonektomi)
• Ülkemizde ilk defa da Vinci Robotik Göğüs Cerrahisi ve Minimal invaziv toraks cerrahisi (VATS ve Robotik cerrahi)
• Mediastinal kitlelerin değerlendirilmesi ve cerrahi tedavisi ( gereklilik halinde Nöroşirurji ile ortak ameliyatlar) , mediastinoskopi, mediastinotomi
• Ampiyem durumunda dekortikasyon, torakoplasti ve Eloesser flep ameliyatları, Monaldi prosedürü
• Malign plevral efüzyonlarda göğüs tüpü/katateri takılması ve tekrarların engellenmesi için kimyasal Plörodezi uygulamaları
• Malign mezotelyoma’da tanı ve tedavi için cerrahi girişimler
• ETS ameliyatı (endoskopik torakal sempatektomi) el,koltukaltı terlemelerinde cerrahi tedavi
• Spontan pnömotoraksta VATS ile hava kaçağı tamiri, tekrarların engellenmesi
• Göğüs duvarı rezeksiyonu ve sentetik materyal ile rekonstrüksiyon( yeniden şekillendirme), kunduracı ve güvercin göğsü tipi şekil bozukluklarında MIRPE yöntemi, Nuss operasyonu
• Kalp cerrahisi sonrasında oluşan mediastinitlerde cerrahi tedavi (Sternal debridman ve flep ile rekonstrüksiyon)
• Kaburga ve sternum kırıklarında dışardan ( Chrisofix ateli) ve içerden ( Stratos sistemi ) fiksasyon
• Torasik outlet sendromunda (Omuz kapanı) cerrahi
• Myastenia Gravis hastalığında VATS veya Robotik timektomi
• Diyafragmaya stimülatör uygulamaları (Breathing pacemaker), diyafragma felcinde pilikasyon
• Havayolu cerrahisi: Trakea (Nefes borusu) tümörü veya darlıklarında rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, dilatasyon (genişletme)
• Perikardiyal efüzyonlarda VATS ile sıvı boşaltılması, perikardiyal doku örneklenmesi
• Fiberoptik bronkoskopi, EBUS ile lenf bezi örneklemesi, otoflöresans bronkoskopi ile ileri tetkik ve tanısal girişimler, rijid bronkoskopi ile yabancı cisim çıkarılması
• Omurga rezeksiyonu gerekliliğinde Nöroşirurji ile ortak ameliyatlar
• Özofagus perforasyonlarında(delinme,yırtılma) tamir cerrahisi
• Toraks travmalarında cerrahi ve medikal takipBilgi Formu
E-postanız:
Adınız Soyadınız:
Telefonunuz:
Mesajınız:
Güvenlik Kodu: