Psikoloji

VKV Amerikan Hastanesi bünyesinde çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik psikolojik destek hizmetleri kapsamında hastalar ruhsal, bilişsel, davranışsal ve gelişimsel açıdan değerlendirilir. Danışanların bireysel ihtiyaçlarına uygun psikometrik değerlendirme ve psikolojik destek sağlanır. Kurumsal destek programları ve düzenli verilen eğitim seminerleri de psikoloji departmanının verdiği hizmeler arasındadır.

Yetişkin ve Ergen Danışmanlık Hizmetleri

Bireysel Terapi
Günümüzün modern dünyasında sağlık, bireyin bedensel ve ruhsal durumunun bir bütün olarak ele alınması ve buna yönelik ihtiyaçların giderilmesiyle tanımlanır. Hızla gelişen ve değişen çevre koşullarına ruhsal olarak uyum sağlayabilmemiz için kişilik yapımızı tanımak önemlidir. Kimi zaman çevresel etmenlerin etkisiyle yaşamla baş etme mekanizmalarımız etkisiz kalabilir. Sıklıkla yoğun tatminsizlik, sıkıntı ve yaşamdan eskisi kadar zevk alamamak, uzaklaşma hissi ortaya çıkar. Kimi zaman yalnız kalma isteği, çevreden gelen tepkilere karşı duyarlılık artar.

Aile, okul ve iş yaşamında sürekli yaşanan başarısızlıklar ve hayal kırıklıkları bireyin kendilik algısını olumsuz etkiler. Duygu durumunda meydana gelen değişimler, yakın çevreyle olan ilişkiler e yansır. Kişi, kendini kurtulamadığı bir kısır döngünün içinde hissedebilir. Bu noktada, profesyonel yardım almak yararlı olabilir. Psikoterapi bireylerin yaşadıkları sıkıntı ve problemleri rahatlıkla ifade edebilecekleri güvenli bir ortam sunar. Unutulmamalıdır ki, yaşam dönemlerine ait krizler herkes için geçerlidir ve bu dönemde destek alınması sürecin daha kolay geçirilmesinde büyük fayda sağlar.

PsikolojiPsikolojik destek tedavisine başvuran bireylerin kişilik yapısı, içinde bulundukları çevre ve yaşadıkları dönemsel ya da sürekli problemlerin üzerlerindeki psikolojik etkileri ayrıntılı olarak değerlendirilir. Bireylerin yaşamla uyumlarını zorlaştıracak yaşam problemleriyle (iş kaybı, okul problemleri, sınav kaygısı sosyal ilişkilerde yaşanan başarısızlıklar gibi) karşılaştıkları durumlarda, bu problemlerle başetmeyi sağlayacak uygun ortamın yaratılması ve buna bağlı olarak yaşam kalitesinin artırılması hedeflenirr. Bu hedeflere yönelik bireysel psikoterapi hizmeti sağlanır.

Rahatlama teknikleri, yoğun stres altında olan bireylere yapılan psikolojik destek çalışmalarında faydalanılan teknikler arasındadır. Bunun yanında, davranışsal ve bilişsel teknikler başetme mekanizmalarının yeniden yapılandırılmasında kullanılan tekniklerdir. Ana hizmetlerimiz arasında yer alan psikoterapi çalışmalarında ise bireylerin yaşam süreçleri , kişilik yapıları , ruhsal ihtiyaçları içinde bulundukları psikososyal yapı ile birlikte bir bütün olarak ele alınır.

Psikolojik destek, hem poliklinikten hem de yatan hastalarımıza yönelik düzenli görüşmeler aracılığıyla sağlanır. Bireysel psikoterapi hizmetleri aynı zamanda uzun süreli fiziksel tedavi gerektiren durumlarda hastalığın ya da tedavinin yaratabileceği olumsuz etkilerin azaltılması amaçlar.

Verilen Hizmetler

Bağımlılık Tedavisi

 • Sigara Bırakma Polikliniği
 • Madde Bağımlılığı
 • Psikometrik Testlerle Değerlendirme

Psikolojik testler, davranış paternlerini değerlendiren standart ölçeklerdir. Günümüzde bu tarz testler çok çeşitli amaçlar için ve değişik alanlarda kullanılmaktadır. Bu testlerden sağlıklı bir sonuç alabilmek için testlerin test eğitiminden geçmiş ve tecrübe kazanmış uzmanlar tarafından yapılması gerekir.

 • Hastanemizde ergen ve yetişkinlere uygulanan belli başlı psikolojik testler:
 • Rorschach Testi
 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

Çocuk ve Aile Danışmanlık Hizmetleri

 • Eğitim ve Kişisel Gelişim Programları
 • Çocuk ve Aile Danışmanlık Hizmetleri
 • Bireysel Terapi
 • Psikometrik Testlerle Değerlendirme
 • Konuşma Terapisi

Eğitim ve Kişisel Gelişim Programları

 • Kurumsal Destek Programları
 • Psikometrik Değerlendirme
 • Stresle Baş Etme (Eğitim / Panel)
 • İşkoliklik (İş Özel Hayat Dengelenmesi)
 • Duygudurum Bozuklukları ve Baş Etme Yöntemleri (Eğitim / Panel)
 • Kaygı Bozuklukları ( Anksiyete, Obsesyon, F obiler) ve Baş Etme Yöntemleri (Eğitim / Panel)
 • Bağımlılıkla Mücadele (Eğitim / Panel)
 • Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Kurumlarda Gruplar için Destek Programları (Max 15 kişi)

 • İletişim Becerileri
 • Stresle Başetme
 • Bağımlılıkla Başetme (Alkol, Sigara, İnternet, vb.)
 • Problem Çözme 

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Eğitim Programları (Halka veya Okulda Öğrencilere 1 veya 2 saatlik eğitimler halinde)

Ergenler için

 • Ergenlik Döneminde Rastlanan Temel Sorunlar ve Baş Etme Yöntemleri
 • Sınav Kaygısı Nedir? Nasıl Başa Ç ıkılır?
 • Gençler ve Bağımlılık
 • Yeme Bozuklukları


Bilgi Formu
E-postanız:
Adınız Soyadınız:
Telefonunuz:
Mesajınız:
Güvenlik Kodu: